PDA

View Full Version : The King Of DrummersTAM73F
07-12-2012, 02:09 PM
Mời xem tài nghệ của các Tay Trống nổi tiếng Thế Giới :


<iframe width="640" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/UJsybbSHfx4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


TAM73F