PDA

View Full Version : Ngày Tận Thế ! The End Of The World !ttmd
07-07-2012, 10:37 AM
http://www.youtube.com/watch?v=6tOwk1hm15s

lytamhoan
07-08-2012, 04:19 PM
*Năm 1997 không biết bao nhiêu dân Nam Cao Ly dâng hiến tất cả tài sản, tiền bạc cho nhà thờ, tụ họp lại để "chờ chết"... Sau cùng các vị lãnh đạo tôn giáo bảo: "Thượng Đế đã lầm lỗi" (God made a mistake).
*Năm 2000 dĩ nhiên là "ghê gớm" nhất! Từ các vị lãnh đạo tôn giáo cho đến các tiên tri gia đều nói rằng "Thiên Chúa sẽ trở lại, con người sẽ bị trừng phạt", chắc chắn sẽ "tận thế". (bây giờ là 2012, mọi người đang chờ đón Thế Vận Hội Luân-Đôn)
*Các năm gần đây cũng thế. Không người này thì người khác ít nhiều đều vịn vào một lẽ nào đó để tuyên bố ngày tận thế sẽ xảy ra vào lúc nào...
Tất cả xin hãy yên chí! Ngày tận thế trước sau cũng sẽ đến. Muộn lắm cũng chỉ 5 tỷ ( 5 000 000 000) năm nữa thôi... khi mặt trời nổ tung và biến thành ngôi sao đỏ khổng lồ!