PDA

View Full Version : Tìm Con Gái NGUYỄN THỊ HƯƠNGCù Hanh
06-21-2012, 11:47 PM
Kính nhờ nhắn tin tìm người thân:

Tìm con gái NGUYỄN THỊ HƯƠNG,
Sinh năm 1962
Con ông NGUYỄN CƯ và bà LƯU THỊ TÒA

Trước năm 1975 ở Quảng Nam, tản cư ra Huế. Cha (Nguyễn Cư) đi lính, mẹ (Lưu Thị Tòa) đi buôn bán nhỏ.
Lúc đó gia đình chúng tôi đông con nên giao HƯƠNG cho vợ chồng Đại uý Không Quân tên TRANG, có vợ tên là QUYÊN lúc đó là giáo viên .

Sau năm 1975, gia đình chúng tôi có vào KHÁNH HOÀ để tìm con, nhưng được biết gia đình Đại uý TRANG đã sang MỸ .
Từ đó đến nay gia đình chúng tôi không biết tin tức của HƯƠNG nửa.

Kính mong quí ân nhân giúp đở, để gia đình mẹ con chúng tôi được đoàn tụ .

Nếu có tin tức, xin liên lạc:

Nguyễn Tú
9821 HIBISCUS Dr.
Garden Grove CA 92841
Tel: 1-714-636-8593
Cel: 1-714-383-5191

Đa tạ,