PDA

View Full Version : Giờ Đã Không Còn Nưã - Nhạc Trúc Hồ, Nguyễn Hồng Nhung & Nguyên Khang trình bàychopper1
09-17-2008, 04:59 PM
<center>
<table border=2 bordercolor="black" style="background-image:url('http://chopper1.webng.com/NHACHQPD/giodakhongconnua.jpg');width:580px;height:454px"><tr><td><marquee scrollAmount=1 scrollDelay=250 direction=up> <dl><dl><dl><dl><dl><font color="white" face="times new roman" size=1><i>
<b>Nhạc: Trúc Hồ<br/>
Tiếng hát: Nguyễn Hồng Nhung, Nguyên Khang<br/><b/>
<br/>
Tình ngỡ như đã chết khi mùa đông gọi gió mưa về <br/>
Ngày tháng như đã hết khi anh đành lòng ra đi <br/>
Đừng trách anh tội lắm con sông ngược dòng trôi hai lối <br/>
Yêu em thật lòng nhưng không thể cùng em chung bước <br/>
<br/>
Đừng nói thêm gì nữa, yêu anh là em chấp nhận <br/>
Ngày tháng sao vội vã, cơn đau một lần xa nhau <br/>
Người hỡi xin hãy nhớ, mai sau dù đời chia hai lối <br/>
Bên nhau chẳng đặng nhưng vẫn mãi yêu nhau <br/>
<br/>
Giờ đã không còn nữa <br/>
khi mưa tan theo mùa đông <br/>
Giờ đã không còn nữa <br/>
khi mây trôi theo dòng sông <br/>
Còn đây nỗi nhớ không tên <br/>
Còn đây con sóng lênh đênh <br/>
Biển xưa vẫn mãi ru lên một âm quen<br/>
<br/></td></tr></table><embed src="http://www.jeroenwijering.com/embed/player.swf"width="580"height="20"bgcolor="#6666FF"allowscriptaccess="always"allowfullscreen="true"flashvars="author=HQPD&file=http://chopper1.webng.com/NHACHQPD/giodakhongconnua.mp3&autostart=true&repeat=true"/></embed></center>