PDA

View Full Version : Tìm bạn cùng khóa cũthanh72a
06-08-2012, 08:56 AM
Tôi là Phạm Khắc Thành. khóa 72a PH (74-40), số điện thoại (848) 0903 350692. email phamkhacthanh72a@gmail.com. Tôi muốn tìm lại các bạn cùng khóa. Hôm nay vào HQPD thấy nhóm LK. 72A&C. Xin vui lòng chỉ giúp.

Dzung72c
06-09-2012, 10:40 PM
Thân gởi anh Phạm-khắc-Thành K.72A/PH!

Nhóm LK.72A&C là KPH.Nếu anh muốn tìm các bạn đồng khoá 72A/PH,chỉ còn 1 cách là anh liên lạc với anh Nguyễn-tiến-Cường K.72A/PH ,bằng cách anh vào mục PHÂN ƯU(trang 2)tin buồn anh Phan-thế-Cân ,do bạn ctnguyen đăng ngày 9/9/2011 có cả 1 danh sách các bạn 72A của anh đang sống tại Hoa-Kỳ.Trong đó có địa chỉ của anh Nguyễn-tiến-Cường(San Jose).Tôi đang lục tìm địa chỉ Email của các anh đó.Song tốt nhất,anh nên nhờ vào Ban Biên Tập của Diễn Đàn Phi Dũng tìm dùm là chắc cú 100%.Một cách khác là anh liên lạc với Hội Ái Hữu KQ/VNCH Trung California E-mail: hahkq@yahoo.com

Thân chúc anh sớm tìm ra các bạn đồng khoá

DZUNGUYEN