PDA

View Full Version : Xin chia buồn cùng gia đình B. Tuyển 72Echopper1
07-14-2008, 05:30 PM
Xin thành thật chia buồn cùng gia đình B. Tuyển 72E ... rất đau xót cùng bạn khi được tin.

"Vưa được tin từ cb HaoTL : rằng em trai cuả B. Tuyển đã qua đơì trong tuần vưà qua ..."

http://i38.tinypic.com/2poo1go.jpg

BDH & HQPD