PDA

View Full Version : Chào Mừng Tinh Long Hội Ngộ Kỳ 4thanphongkingwood
04-04-2012, 05:51 PM
Tinh Long AC-119K bạn ơi
Năm xưa gào thét vang trời... giờ đâu ?

Chưa xong một cuộc bể dâu
Tan đàn tản lạc tìm nhau phương này