PDA

View Full Version : Bình Yên, Trần Thu Hà & Trần Hiếuchopper1
01-04-2008, 08:37 PM
<center>
Xin tặng bạn già cuả tôi ... "BCBG" ..... thanks ...
một niềm an ủi .... bạn tôi vẩn còn đây ?
:40:
<object width="625" height="555"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/J6zk9APuKRk&rel=0&color1=0xd6d6d6&color2=0xf0f0f0&border=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/J6zk9APuKRk&rel=0&color1=0xd6d6d6&color2=0xf0f0f0&border=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="625" height="555"></embed></object></center>

chimtroi
01-05-2008, 03:51 AM
:cool1: và bình yên cho các bô lão 72e..........