PDA

View Full Version : Giờ Thì Em Đã Biết - Minh Tuyết & Bằng KiềuThDaiHan
07-10-2008, 12:36 PM
<center>
Mến tặng cb HTL & các cụ già ... trong quán Phi Dũng
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7Py5d5-42bU&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7Py5d5-42bU&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
</center>