PDA

View Full Version : Tìm bạn ÂU PHÁT THỜI KHOÁ 73Fthiennga7A
03-24-2012, 11:59 AM
Bạn ÂU PHÁT THỜI Khoá 73F, lúc ở Trường Bộ Binh Long Thành, Đại đội 32( Khăn Xanh) chung với LÊ CHÍ HẢI, TƯỞNG THÁI KHEN, NGUYỄN TẤN LỄ, VÕ HOÀNG GIÁP. Ngày 30/4/1975 Tao, mày, chia tay Liên Ò ở nhà chị Vạn của Liên Ò, sau đó, hai đứa rủ nhau về TRÀ VINH ( quê của mày) hoặc TÂY NINH (quê của tao). Nhưng sau cùng lại chia tay nhau ở đường Trần Hưng Đạo,Quận Nhất.
Mấy năm sau, LÂM VĂN TẠI( 73F) cho tao hay, mày đã vượt biên, bỏ lại mẹ già . Tao đã nhắn tin tìm mày hồi năm 2009, đến nay, vẫn chưa được hồi âm, Nếu mày đọc được tin này , làm ơn cho tao biết tin,( qua Hội Quán Phi Dũng).

Các Niên Trưởng có biết tăm hơi gì của ÂU PHÁT THỜI làm ơn cho biết, Cám ơn.

thiennga7A
03-28-2012, 04:09 PM
LÂM VĂN TẠI K73F và NGUYỄN TẤN LỄ ( Germany),K73F , Tao đọc thấy tên 2 anh em dự hội ngộ năm 2012. Vậy , nếu 2 anh em hoặc ai đó có biết tin ÂU PHÁT THỜI cho tao biết với,

thiennga7A
05-01-2012, 04:55 AM
LÂM VĂN TẠI, NGUYỄN TẤN LỄ, và cả HỒ TRẦM XUÂN THƯỞNG (nhà ở Huỳnh Quang Tiên; Hồ Hảo Hớn, Quận 1, Saigon), mong các bạn, nếu đọc dược tin này và biết ÂU PHÁT THỜI ở đâu, cho tao biết với chứ.

thiennga7A
06-02-2012, 11:52 AM
sau nhiều lần tìm ở Canhthep và hoiquanphidung, không được, nay mò qua ac73F yahoo group, may quá, được thông tin ÂU PHÁT THỜI: 1. Bõ 771544 Coral Spring, Fl 33077
2. 1000 55th Ave. Mảgate, Fl 33068.
3. 7678 Kimberly Blvd. North Lauderdale, Fl 33068. Phone,# 954 979 4929. Mừng quá, chưa biết liên lạc như thế nào, vẫn mừng cái đã.

thiennga7A
08-24-2012, 03:00 PM
thiennga7A đã gủi 2 thơ (bằng đường bưu điện) ngay hôm đó mà đến nay vẫn "bặt vô âm tín".! ÂU PHÁT THỜI" ơi! Không lẽ mọi cố gắng của tao và các bạn là vô ích sao? Quỹ thời gian của AE mình còn ít lắm đó, THỜI ơi!!!

thiennga7A
10-28-2013, 02:00 PM
Các NT, thiennga7A long trọng báo tin: Đã tìm được Âu Phát Thờirồi, cũng nhờ NT LÊ GIẢNG 73F. thành thật cám ơn