PDA

View Full Version : Muôn Đời Chỉ Yêu Người Thôi - Tuấn NgọcTAM73F
03-21-2012, 05:56 PM
Xin mời nghe những bản nhạc hay :

<iframe width="640" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/qwwLv5EiLcc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
----------

Smoke gets in your eyes .

<iframe width="640" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/b4_fk301w1E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

----------

Một cõi đi về - Tuấn Ngọc

<iframe width="640" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/424UBBodWPQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

----------

Hạ trắng - Tuấn Ngọc

<iframe width="640" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/Nf6bRmj9hM0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>