PDA

View Full Version : Nuối Tiếc....( 20 - 40) Tú Quyênchimtroi
07-08-2008, 12:33 AM
20 -40
Tú Quyên
Thân tặng các Cụ<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/03OrFH0L_Hk&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/03OrFH0L_Hk&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

ThDaiHan
07-08-2008, 11:58 AM
Thanks cb CT

... Ý là các cb "già ... đi mất rùi ha ...." :( ...

Cám ơn cb CT có lơì nhắc nhở .............. :77: