PDA

View Full Version : Tìm Bạn 73HPhiLan
03-03-2012, 08:24 AM
Tìm Bạn Khoá 73H:

1/ NGUYỄN ĐĂNG THỊNH
2/ ĐỔ QUANG KHẢI

Ai biết thông tin 2 bạn trên xin mail về Phi Lân: flylikl@yahoo.com.vn. Hoặc điện thoại liên hệ với HOÀNG BÁ LONG: 01265883442.