PDA

View Full Version : Hiền Tây Lai 72E (Hiền Conex) Khoá 5 HTTTPhòng Trực
02-21-2012, 10:20 PM
Khóa 72E vừa thông báo đã tìm được cánh chim lạc loài Hiền tây lai (biệt danh Hiền conex) sau 37 năm biệt tin. Hiền thuộc khóa 5 HTTT Quốc Nội, Cần Thơ, sau khi mãn khóa về phục vụ tại Phi Đoàn 217. Xin kính báo cùng anh em Khóa bay 5 HTTT cùng bạn bè LK xa gần.
Hiền Tây lai bởi anh tướng người đẹp trắng như Tây lai và biệt danh Hiền conex vì có liên hệ với nhiều người trong khóa đàn anh huấn nhục 72A KPH. Sau đây là lời kể của Ngọc hột xoài 72E như sau:


Tôi còn nhớ lúc cả toán đang bị Lâm lồi bắt đội sắc marin nhảy xổm , không hiểu chuyện gì mà Lâm lồi bắt bạn Hiền đứng lên, bất thần Hiền quăng ngay cái sắc marin đầy quân trang quân dụng vào mặt Lâm lồi khiến hắn té nhào bật ngữa la làng oái oái. Tôi nhớ lúc đó có Phạm Công Chiến Thắng 72A, Chất "mù" cũng 72A ùa lại làm thịt Hiền, cạo đầu rồi nhốt vào conex liền. Mặt hiền khô mà Hiền khi điên lên củng dữ thật. Nghĩ lại quá khứ tuổi trẻ thật là vui. (Trong suốt thời gian huấn nhục, thay vì bị cán bộ hành xác, Hiền ta "thoải mái" nằm vắt chân lên trán trong conex cho đến khi có tên về thi sinh ngữ tại Sài Gòn)

myphuoctay
02-26-2012, 04:38 AM
Khóa 72E vừa thông báo đã tìm được cánh chim lạc loài Hiền tây lai (biệt danh Hiền conex) sau 37 năm biệt tin. Hiền thuộc khóa 5 HTTT Quốc Nội, Cần Thơ, sau khi mãn khóa về phục vụ tại Phi Đoàn 217. Xin kính báo cùng anh em Khóa bay 5 HTTT cùng bạn bè LK xa gần.
Hiền Tây lai bởi anh tướng người đẹp trắng như Tây lai và biệt danh Hiền conex vì có liên hệ với nhiều người trong khóa đàn anh huấn nhục 72A KPH. Sau đây là lời kể của Ngọc hột xoài 72E như sau:

Ngày xưa khi Hiền còn ở trường trung học Nông lâm Súc Mytho thì được thầy Huỳnh Ngọc như Hoa dạy Pháp văn gọi là Dũng thanh Lâm
Hiền lắm ,Hiền như tên