PDA

View Full Version : Hoa Tím Ngày XưaHa Vo
02-09-2012, 04:56 AM
Hoa Tím Ngày Xưa, nhạc Hữu Xuân, thơ Cao Vũ Huy Miên- tiếng hát Vũ Khanh


http://www.youtube.com/watch?v=B1nAYYROabA

Ha Vo
02-09-2012, 05:00 AM
Gặp Em - Vũ Khanh

<object width="640" height="480"><param name="movie" value="https://www.youtube-nocookie.com/v/UptjaQ7mKr4?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="https://www.youtube-nocookie.com/v/UptjaQ7mKr4?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

Ha Vo
02-09-2012, 05:08 AM
Cuộc Tình Phôi Pha nhạcNguyễn Bích, tiếng hát Vũ Khanh

<object width="640" height="480"><param name="movie" value="https://www.youtube-nocookie.com/v/flVuhQQyuo4?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="https://www.youtube-nocookie.com/v/flVuhQQyuo4?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

Ha Vo
02-09-2012, 05:19 AM
Vũ Khanh - Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa
<object width="640" height="480"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/DGx1ZXPii3Y?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/DGx1ZXPii3Y?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

khongquan2
02-09-2012, 08:22 AM
Vũ Khanh - LK Trúc đào & Anh biết em đi chẳng trở vềhttp://youtu.be/Rl4E7sldFVU