PDA

View Full Version : Xanh Bạc Mái Đầu - Đức Tuấnchopper1
06-13-2008, 01:30 PM
<center><table border=0 bordercolor="gray" style="background-image:url('http://www.fileden.com/files/2007/3/3/844531/myfiles_HQPD/NHACVN/HQPD/XanhBacMaiDau/xanhbacmaidau.gif');width:600px;height:614px"><tr><td><marquee scrollAmount=1 scrollDelay=150 direction=up><dl><dl><font color="#999999" face="arial" size=1><i>
<br />
Sáng tác Đức Trí<br />
Trình bày Đức Tuấn<br />
<br />
Làn môi héo úa tan trong lờ lững chiều đông. <br />
Giờ như nước mắt loang trên tà áo mộng. <br />
Lụa Hà Đông thương áo ôi bao giờ thấy lại nhau. <br />
Tình ta đã trôi về đâu? mà không nói nhau một câu. <br />
<br />
Đời như cánh tóc buông trên ngày tháng trần nan. <br />
Ngoài kia bóng tối mây che mù ngút ngàn. <br />
Tìm bờ vai em đã nghiêng che từng phút bình yên. <br />
Bờ vai đã trôi về đâu? Còn hương áo mộng Hà Đông? <br />
<br />
<br />
Mưa, ngoài sông khuya, biết mưa rơi bao lâu? <br />
Em chìm trong mưa, giữa bóng đêm hoang sâu. <br />
Đêm buồn như gió xác xơ ngoài cánh đồng. <br />
Anh tìm trong mơ, giấc mơ tháng năm chưa yên bình. <br />
<br />
Đường quanh bóng tối cho đôi mình mãi tìm nhau. <br />
Tìm nhau mãi đến khi xanh bạc mái đầu.<br />
Tìm, tìm nhau cho đến khi tim thôi biết nhịp đau. <br />
Tìm em ướt một đời mưa.<br />
Tìm trong giấc thiên đường xưa<br />
</td></tr></table><embed style="filter:grey(); WIDTH:600px; HEIGHT: 25px" src="http://www.fileden.com/files/2007/3/3/844531/myfiles_HQPD/NHACVN/HQPD/XanhBacMaiDau/XanhBacMaiDau_HQPG.wma" volume="0" type="application/x-mplayer2" ShowStatusBar="0" loop="true" EnableContextMenu="0" DisplaySize="0" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"></embed></center>