PDA

View Full Version : Khai bút đầu xuân !Thien nhat
01-10-2012, 09:25 PM
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN !

Nhâm Thìn " Khai Bút " chúc mừng Xuân ,
Pháo nổ đì đùng xen lẫn lân .
Sắc thắm Mai vàng vừa hé nhụy .
Hồng đào tươi thắm đón chào Xuân .

Đầu Xuân ' Kính chúc ' đến muôn người ,
Hạnh phúc , An khang , thêm thắm tươi .
Pháo nổ tan hồng , Xuân lại đến ,
Xuân chung thiên hạ , Xuân muôn nơi ..

Hoàng-Hạc/NTH
( Xuân Nhâm Thìn 2012 )