PDA

View Full Version : Chào mừng cb Út small, HTT, Khoa & Chuongchimtroi
06-04-2008, 11:47 PM
Thân chào các bạn Phan van Ut (72A), HTT, Khoa 73D, Chuong Van Ha tham gia Hội Quán Phi Dũng. Thân chúc các bạn những giây phút thoải mái khi ghé thăm Hội Quán.
Đặc bịêt xin chào mừng cb Phan van Ut (72A), tự Út small, là một trong 13 "con ma" của 72A đã "tử thủ" trại Ngân Hà và..."Cải Hối Thất Phi Dũng" đến phút chót, thà chiụ làm quỷ..tạp dịch chứ không chịu "đầu hàng" Th/t Bé. Bái phục...:CungBia1:
Thân mến,
CT