PDA

View Full Version : Một Tình Yêu Vội Vàng - Minh Tuyết & Bang Kiềuchopper1
06-02-2008, 02:05 PM
<center><table border=0 bordercolor="gray" style="background-image:url('http://www.fileden.com/files/2007/3/1/837140/HQPD/Nhacvn/mtyvv_hqpd.gif');width:595px;height:395px"><tr><td><marquee scrollAmount=1 scrollDelay=150 direction=up><dl><dl><font color="yellow" face="arial" size=1><i>
Một Tình Yêu Vội Vàng
<br />
Mưa đã rơi trên con đường vắng một mình anh về<br />
Mưa vẩn rơi nghe như giọt sầu rơi suốt đêm thâu<br />
Ngày mình bên nhau em đã thấy xa xôi niềm đau<br />
và bây giờ anh đã nói lên câu giả từ ...<br />
<br />
Trong tim anh như đang bật khóc cho tình yêu đầu<br />
Em đã đi, đi trong hạnh phúc hay trong đớn đau<br />
Vì tình yêu đó em đâu biết chỉ là dối gian <br />
Nhưng anh đã vội vàng, vội vàng nói câu biệt ly <br />
<br />
Bước chân về mà lòng em thương nhớ anh <br />
tiếc cho mình vì tình yêu đã dở dang<br />
Biết em còn tình yêu trong đáy tim <br />
sao bây giờ ơ em đành câm nính<br />
<br />
Sóng bên người rôì ngày kia anh có vui<br />
có quây lại thơì gian đã cuốn trôi<br />
Nước mắt nào giờ xin hãy khóc cho nhau<br />
Vì anh biết đã chia tay, vì một tình yêu vội vàng<br />
(lập lại ... từ đầu)<br />
.............<br />
<br /><br />
.... Sóng bên người rôì ngươì kia anh có vui<br />
có quay lại thơì gian đã cuốn trôi<br />
Nước mắt nào giờ xin hãy khóc cho nhau<br />
Vì anh biết đã chia tay, vì một tình yêu vội vàng<br /></td></tr></table><embed style="filter:Invert(); WIDTH:595px; HEIGHT: 25px" src="http://www.fileden.com/files/2007/3/1/837140/HQPD/Nhacvn/mtyvv_hqpd.wma" volume="0" type="application/x-mplayer2" ShowStatusBar="0" loop="true" EnableContextMenu="0" DisplaySize="0" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"></embed></center>