PDA

View Full Version : Xuân nhật tuý khởi ngôn chí...PhiLan
11-21-2011, 02:08 PM
"Lai rai vài chén say bí tỉ
Thiết nghĩ chuyện đời chẳng đáng chi..."

http://inlinethumb49.webshots.com/48240/2064791800098439191S600x600Q85.jpg


Uhm!... và cứ thế Cóc tui cứ thong dong mà sống... mặc cho túi rỗng túi đầy, mặc cho thân thể mập, gầy, lùn, cao... bỗng dưng thấy khoái cha Lý Bạch, tay ôm hồ lô rượu, miệng lảm nhảm thơ ca... Cóc tui thì bình Bàu Đá, ráng rặn vài câu giông giống như chả... nhưng nào có được đâu... bởi lời lẽ phun ra như lời nòng-nọc-chưa-đứt-đuôi chưa đủ đô để trở thành thơ con cóc...:icon_tongue:

Thôi thì chôm lấy hai câu Xử thế nhược đại mộng, hồ vi lao kỳ sinh... trong XUÂN NHẬT TUÝ KHỞI NGÔN CHÍ của Lý Bạch... như là một câu quote, như là một signature cho mình trên các diễn đàn...

XUÂN NHẬT TUÝ KHỞI NGÔN CHÍ _ 春日醉起言志

Xử thế nhược đại mộng, 處世若大夢
Hồ vi lao kỳ sinh! 胡為勞其生
Sở dĩ chung nhật tuý, 所以終日醉
Đồi nhiên ngoạ tiền doanh. 頹然臥前楹
Giác lai miên đình tiền, 覺來眄庭前
Nhất điểu hoa gian minh. 一鳥花間鳴
Tá vấn thử hà nhật, 借問此何時
Xuân phong ngữ lưu oanh. 春風語流鶯
Cảm chi dục thán tức, 戚之欲歎息
Đối tửu hoàn tự khuynh. 對酒還自傾
Hạo ca đãi minh nguyệt, 浩歌待明月
Khúc tận dĩ vong tình. 曲盡己忘情

NGÀY XUÂN SAY RƯỢU, TỈNH DẬY NÓI CHÍ MÌNH (Trần Trọng Sang dịch)

Đời như giấc mộng lớn
Nhọc lòng mà làm chi ?
Suốt ngày say túy lúy
Trước hiên nằm li bì
Tỉnh dậy trông sân trước
Trong hoa chim hót vang
Hôm nay ngày nào nhỉ
Gió đưa tiếng oanh vàng
Cảm xúc ta than thở
Đối cảnh ta nghiêng bình
Hát vang đợi trăng sáng
Hết khúc đã quên tình

Này HV... được thư, Cóc thật vui... lang thang đâu đó trong cái cõi ảo hoá internet này... dưng có một mối kết thân... không có gì quí bằng... và bài trên là trả lời cho những gì HV thắc mắc. Hai câu đầu Cóc dùng làm signature cho mình trong các diễn đàn. Và hai câu cuối ông bạn nói với HV: có lẽ chỉ là cho biết rằng họ cũng biết bài này chứ không phải là giận HV đâu...

Thôi thì Cóc dùng hình này để nói lên quan điểm kết bạn của mình... và mong sẽ siết chặc vòng tay thân ái đến các bạn bè khác trong Hội Quán...

http://inlinethumb59.webshots.com/48890/2703332180098439191S600x600Q85.jpg

Tứ hải giai huynh đệ...
Mặc kệ ai
tuổi thấp cao
Quàng vai nhau được... mời chào anh em

<object width="1" height="1"><param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/m/gYLfUwgKbf" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="&autostart=true" /><embed src="http://www.nhaccuatui.com/m/gYLfUwgKbf" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="&autostart=true" width="1" height="1"></embed> </object>