PDA

View Full Version : Trái Ngang - Phương Thanhchopper1
05-22-2008, 09:02 PM
<center>
<table border=2 bordercolor="gray" style="background-image:url('http://www.freewebtown.com/dn500/HQPD/NHAC/TraiNgang/TNPT.gif');width:595px;height:497px"><tr><td><marquee scrollAmount=1 scrollDelay=250 direction=up><dl><dl><dl><dl><dl><dl><dl><dl><font color="#1a37b3" face="times new roman" size=1><i>
<b>Trái Ngang<b />
<br />
Yêu anh yêu tình trái ngang nhớ anh nhớ anh vô bờ <br />
Mưa rơi lòng thêm (tôi) nhớ anh hạt mưa tan nát tim đau<br />
Mưa rơi hạt vương nhớ thương vắng anh phố xưa ko người<br />
Đơn côi mình tôi lẻ loi bước đi trong tiếng mưa buồn<br />
<br />
Và tôi bước đi trong màn đêm con tim tôi muốn thét gào<br />
Muốn thét gào cùng giông tố kia đã mang đi tình tôi bao ước mơ<br />
Còn đâu đó môi hôn nồng say còn đâu đó mắt ai tìm ai<br />
Bờ vai ấm ben nhau ngày xưa nay đã tàn phai<br />
<br />
Đêm nay ngồi ôm giấc mơ sánh vai có anh chung đường<br />
Câu thơ vội vàng chót trao giờ đây ôm mãi trong tim<br />
Mưa rơi đêm dài dớt rơi ướt đôi ướt đôi vai gầy <br />
Tôi ôm ngàn nỗi nhớ thương chờ anh trong tiếng mưa buồn<br />
<br />
</td></tr></table><embed style="filter:grey(); WIDTH:595px; HEIGHT: 25px" src="http://www.freewebtown.com/dn500/HQPD/NHAC/TraiNgang/Traingang_PT.wma" volume="0" type="application/x-mplayer2" ShowStatusBar="0" loop="true" EnableContextMenu="0" DisplaySize="0" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"></embed></center>

Delta-Foxtro
05-22-2008, 11:15 PM
Cám ơn NT cho nghe bản nhạc hay quá,Đa tạ .