PDA

View Full Version : Tình Hòai Hương - Ngọc Hạchimtroi
05-22-2008, 12:37 AM
<center> Tình Hoài Hương - Phạm Duy
Em gái Ngọc Hạ trình bày

________________________________

...Ai về có nhớ mình chăng
Tôi về tôi nhớ hàm răng mình cười.....
Ai về mua lấy miệng cười
Riêng tôi mua lại mảnh đời thơ ngây.......

<object width="560" height="315"><param name="movie" value="//www.youtube.com/v/bR3q4V-EONA?hl=en_US&amp;version=3&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="//www.youtube.com/v/bR3q4V-EONA?hl=en_US&amp;version=3&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

</center>