PDA

View Full Version : Bản Tình Cuối - Hồng Ân & Nhạc Ngô Thụy MiênThDaiHan
05-19-2008, 07:36 PM
<center>
<table border=2 bordercolor="gray" style="background-image:url('http://www.fileden.com/files/2007/3/1/837140/HQPD/bantinhcuoi.jpg');width:600px;height:360px"><tr><td><marquee scrollAmount=1 scrollDelay=250 direction=up><dl><dl><dl><dl><dl><dl><dl><font color="gray" face="times new roman" size=1><i>
Mưa có rơi và nắng có phai <br />
trên cuộc tình yêu em ngày nào <br />
Ta đã yêu và ta đã mơ, <br />
mơ trăng sao đưa đến bên người.<br />
Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào <br />
một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa. <br />
<br />
Mây có bay và em có hay <br />
ta ngại ngùng yêu em lần đầu. <br />
Ta đã say hồn ta ngất ngây <br />
men yêu thương đã thấm cuộc đời. <br />
Một lần nào đó bước bên em âm thầm <br />
một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người. <br />
<br />
Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ. <br />
Bên em bên em ta hát khúc mong chờ. <br />
Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say <br />
Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay <br />
<br />
Mưa đã rơi và nắng đã phai <br />
trên cuộc tình yêu em ngày nào <br />
Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say <br />
qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ <br />
Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu. <br />
Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người. <br />
<br />
</td></tr></table><embed style="filter:grey(); WIDTH:600px; HEIGHT: 25px" src="http://www.fileden.com/files/2007/3/1/837140/HQPD/bantinhcuoi.wma" volume="0" type="application/x-mplayer2" ShowStatusBar="0" loop="true" EnableContextMenu="0" DisplaySize="0" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"></embed></center>