PDA

View Full Version : Tưởng Niệm - Tuấn Ngọcchimtroi
05-18-2008, 07:59 PM
<center> Tưởng Niệm

Trầm Tử Thiêng - Tuấn Ngọc trình bày

<table border=2 bordercolor="gray" style="background-image:url('http://hoiquanphidung.com/user-upload/img/HQPD_1244657134.gif');width:460px;height:390px">
<tr><td><marquee scrollAmount=1 scrollDelay=100 direction=up height ="100" ><dl><dl><dl><font color="yellow" face="times new roman" size=2>
<br />
Cảm xúc về lời tâm sự cùa một lòai chim...
<br />
..tuổi tác cũng xế chiều và thân xác nầy cũng bắt đầu rệu rã,
thế nhưng cũng lại bắt đầu quay quắc về quá khứ.
Một thuở hào hùng đầy chất thơ và mơ mộng....
Rất mong muốn được nhớ lại, sống lại những
tháng ngày thân thương đó, một lý tưởng....
mà nay qua bao năm tháng đã dần dà mờ nhạt.
Chỉ mong được gặp lại anh em,
để được nghe và nhớ, để còn biết rằng ta vẫn là ta,
mãi mãi vẫn là cánh chim bằng
bay lượn ưới bầu trới Tự do...muôn thuở....
Hãy hy vọng và cầu mong chúng ta mãi mãi gặp nhau
để tâm sự và chia xẻ cho nhau những ký ức
và nỗi đau oằn oại trong cuộc sống.

(Trích tâm sự của một cánh bằng) </td></tr></table>

<embed style="filter:Grey(); WIDTH:460px; HEIGHT: 25px" src="http://www.freewebtown.com/canhbang/Tuan%20Ngoc%20-%20Tuong%20Niem.mp3" volume="0" type="application/x-mplayer2" ShowStatusBar="0" loop="true" EnableContextMenu="0" DisplaySize="0" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"></embed>
</center>
<!http://www.freewebtown.com/canhbang/Chieuta.gif

<!http://www.freewebtown.com/canhbang/Tuan%20Ngoc%20-%20Tuong%20Niem.mp3
</center>

ThDaiHan
05-19-2008, 07:27 PM
:thankyou: cb CT ! .. TN hay nhưng tôi muốn được nghe cb "BCBG" hát ... hay hơn nhiều .... :icon_guitarist: