PDA

View Full Version : Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ IVhung45qs
09-27-2011, 04:03 PM
Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1311533942.jpg
Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa SVSQ KQ 72-73 Kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1310964886.jpg

DANH SÁCH THAM DỰ SVSQ/KQ LK KỲ IV

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GHI TÊN = 194

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GỞI CHI PHIẾU = 00::thankyou:

**** Please go to updated page ****

hung45qs
10-02-2011, 08:52 PM
Thể thức ghi danh:

1. Ghi danh trực tiếp trên Hội Quán Phi Dũng: Chỉ có thành viên của HQPD mới có thể ghi danh trực tiếp trên HQPD
2. Ghi danh qua đại diện khóa rồi post lên HQPD
3. Ghi danh qua BTC rồi post lên HQPD
4. SVSQ Nguyễn Việt Hùng sẽ phụ trách phần nhận danh sách ghi danh trên HQPD - Có thể email thẳng đến vnjhn@yahoo.com để nhờ ghi danh giùm, nhớ cho biết tên họ, khóa quân trường, số người dự
5. Chi phiếu nên gửi thẳng cho Ban Tổ Chức xin đề: HỘI NGỘ LIÊN KHOÁ KỲ IV
và gửi về:
NGUYEN DINH CHI
160 Remount Dr
San Antonio, TX 78218
Memo : (Số thứ tự ghi danh)

Cám ơn tất cả các bạn đang háo hức cho ngày hội ngộ
Hãy hẹn nhau ngày hội ngộ

hung45qs

hung45qs
10-10-2011, 06:30 PM
Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ IV
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd/HQPD_1321977536.jpg

http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1310964886.jpg

DANH SÁCH THAM DỰ SVSQ/KQ LK KỲ IV

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GHI TÊN = 199

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GỞI CHI PHIẾU = 00::thankyou:

===============================================

**** Please go to updated page ****

hung45qs
10-17-2011, 05:00 AM
Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1311868034.jpg
Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa SVSQ KQ 72-73 Kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1310964886.jpg

DANH SÁCH THAM DỰ SVSQ/KQ LK KỲ IV

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GHI TÊN = 203

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GỞI CHI PHIẾU = 00::thankyou:

===============================================

**** Please go to updated page ****

hung45qs
10-26-2011, 02:28 AM
Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd1/HQPD_1315411939.jpg
Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa SVSQ KQ 72-73 Kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1310964886.jpg

DANH SÁCH THAM DỰ SVSQ/KQ LK KỲ IV

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GHI TÊN = 216

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GỞI CHI PHIẾU = 33::thankyou:

===============================================

**** Please go to updated page ****

hung45qs
11-05-2011, 05:15 PM
Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1311867859.jpg
Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa SVSQ KQ 72-73 Kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1310964886.jpg

DANH SÁCH THAM DỰ SVSQ/KQ LK KỲ IV

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GHI TÊN = 228

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GỞI CHI PHIẾU = 33::thankyou:

===============================================

**** Please go to updated page ****

hung45qs
11-20-2011, 05:37 PM
Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd1/HQPD_1317261343.JPG
Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa SVSQ KQ 72-73 Kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1310964886.jpg

DANH SÁCH THAM DỰ SVSQ/KQ LK KỲ IV

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GHI TÊN = 236

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GỞI CHI PHIẾU = 33::thankyou:

===============================================

**** Please go to updated page ****

hung45qs
12-07-2011, 02:51 AM
Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd/HQPD_1321977470.jpg
Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa SVSQ KQ 72-73 Kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1310964886.jpg

DANH SÁCH THAM DỰ SVSQ/KQ LK KỲ IV

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GHI TÊN = 239

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GỞI CHI PHIẾU = 34::thankyou:

===============================================

**** Please go to updated page ****

hung45qs
12-28-2011, 03:29 AM
Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd1/HQPD_1317260630.JPG
Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa SVSQ KQ 72-73 Kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1310964886.jpg

DANH SÁCH THAM DỰ SVSQ/KQ LK KỲ IV

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GHI TÊN = 241

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GỞI CHI PHIẾU = 34::thankyou:

===============================================

**** Please go to updated page ****

hung45qs
01-26-2012, 08:29 PM
Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd1/HQPD_1315411835.jpg
Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa SVSQ KQ 72-73 Kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1310964886.jpg

DANH SÁCH THAM DỰ SVSQ/KQ LK KỲ IV

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GHI TÊN = 257

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GỞI CHI PHIẾU = 36::thankyou:

===============================================
NIÊN TRƯỞNG, BẠN BÈ VÀ THÂN HỬU

Số người tham dự = 26

1- Tr/Tá Tôn Thất Lăng - 10 (9)
2- Đ/Úy Trương Công Bình - 10 (71)
3- Bùi Ngọc Thắng - 2 (135)
4- Tr/Tá Phạm văn Trung - 2 Paid (136)
5- Th/Úy Lê Việt Phước - 2 Paid (144)


================================================
Khóa 72A PH - Số người tham dự = 8

1- Diệp Phước Ngà - 2 Paid (2)
2- Trần Hớn Dân - 1 (73)
3- Nguyễn Thành Thi - 1 (74)
4- Lý Văn Ánh - 2 (160)
5- Lê Hữu Thiện - 2 (161)


################################################
Khóa 72A KPH - Số người tham dự = 1

1- Đoàn Đình Tú - 1 Paid (72)


################################################
Khóa 72B - Số người tham dự = 3

1- Nguyễn Đăng Tâm - 1 (75)
2- Nguyễn Văn Tâm - 2 (145)


################################################
Khóa 72C PH - Số người tham dự = 5

1- Bùi Thanh Vân - 1 (76)
2- Đoàn Ngọc Thạch - 1 (77)
3- Vũ Hưng - 1 (78)
4- Nguyễn Kiến Bình - 2 (146)


################################################
Khóa 72C KPH - Số người tham dự = 4

1- Hồ Đắc tiến - 2 (147)
2- Mai Quân Hùng - 2 (153)


############################################

Khóa 72D KPH - Số người tham dự = 2

1- Nguyễn Giã 2 (154)


############################################
Khóa 72E - Số người tham dự = 36

1- Nguyễn Đình Chí - 2 Paid (3)
2- Phạm Trung Nghĩa - 2 Paid (4)
3- Nguyễn Chấn Hải - 1 (61)
4- Lương Thế Hùng - 2 (65)
5- Nguyễn Văn Hảo - 2 (66)
6- Lâm Chí Hạo - 2 (79)
7- Đỗ Đức Phồi - 2 Paid (80)
8- Trần Văn Gia - 2 Paid (81)
9- Lê Phù Du - 1 Paid (82)
10- Vũ Bội Ngân - 1 Paid (83)
11- Vũ Viết Ngữ - 1 (84)
12- Đỗ Minh Chánh - 2 (85)
13- Nguyễn Như Công - 2 (86)
14- Hoàng Đình Duyệt - 2 (87)
15- Võ Văn Tiến - 2 (88)
16- Lê Minh Hưng - 1 (89)
17- Nguyễn Đình Phúc - 2 (90)
18- Lê Minh Đức - 1 (91)
19- Phan Văn Như Đông - 1 (92)
20- Vũ Trọng Hiệp - 1 (93)
21- Nguyễn Hữu Đức - 2 (94)
22- Phạm Ngọc Sinh - 2 Paid (143)


########################################
Khóa 72F - Số người tham dự = 15

1- Lâm Sĩ Hùng - 2 Paid (5)
2- Bùi Đẹp - 1 (95)
3- Đinh Xuân Kiều - 1 (96)
4- Nguyễn Văn Điều - 2 (140)
5- Trần Văn Nghĩa - 2 (141)
6- Hoàng Hung Thuong - 2 (162)
7- Đoàn Mạnh Thành - 2 (163)
8- Đoàn Mạnh Thành - 2 (163)
9- Nguyễn Văn Tánh - 2 (164)


#############################################
Khóa 72G - Số người tham dự = 32

1- Tăng Được - 2 Paid (1)
2- Nguyễn Văn Tốt - 4 (97)
3- Nguyễn Văn Phước - 2 Paid (98)
4- Nguyễn Văn Đông - 1 (99)
5- Lê Ái Lý - 2 (100)
6- Huỳnh Kim Thanh - 2 (101)
7- Huỳnh Văn Tý - 1 (102)
8- Nguyễn Văn Chơn - 2 (103)
9- Đặng Thanh Liêm - 2 (104)
10- Trần Văn Thôn - 2 (105)
11- Thái Văn Hoàn - 2 (106)
12- Trương Văn - 1 (107)
13- Huỳnh Hữu Châu - 1 (108)
14- Nguyễn Tiến Lộc - 1 (109)
15- Đỗ Như Tùng - 1 (110)
16- Nguyễn Văn Thanh - 1 (111)
17- Lý Sang - 1 (112)
18- Trần Thanh Thiết - 2 (113)
19- La Thanh Bình - 2 (148)


################################################
Khóa 72H - Số người tham dự = 17

1- Vũ Khắc Chung - 2 Paid (6)
2- Nguyễn Việt Hùng - 2 (114)
3- Trần Ngọc Sơn - 1 (115)
4- Nguyễn Phúc Thiện - 2 Paid (116)
5- Đoàn Quang Hiền - 1 (117)
6- Trần Việt Hỷ - 1 (118)
7- Nguyễn Tấn Hùng - 2 (119)
8- Vòng A Dưỡng - 4 (137)
9- Phạm Văn Hạnh - 1 (155)
10- Nguyễn Đỗ Trọng - 1 (156)


################################################
Khóa 73A - Số người tham dự = 26

1- Nguyễn Xuân Hạnh - 2 Paid (7)
2- Trần Đường Vinh- 1 (62)
3- Lê Văn Lộc - 1 (120)
4- Phạm Thái - 2 (121)
5- Nguyễn Văn Viễn - 2 (122)
6- Lê Hồng Ngọc - 1 (123)
7- Đỗ Điền - 2 (124)
8- Nguyễn Văn Quý - 2 (125)
9- Nguyễn Khắc Nguyên - 1 (126)
10- Võ Anh Tuấn - 1 (127)
11- Trần Quang Lý - 1 (128)
12- Nguyễn Qui Từ - 2Paid (129)
13- Đinh Văn Quang - 1 (139)
14- Phạm Văn Minh - 2 (142)
15- Trương Sang - 2 (149)
16- Vương Sang - 1 (150)
17- Nguyễn Văn Phương - 1Paid (151)#############################################
Khóa 73B - Số người tham dự = 0

1- - 1 ()


#############################################
Khóa 73C - Số người tham dự = 8

1- Nguyễn Hưng Quốc - 1 (59)
2- Lâm Vĩnh Hiên - 1 (63)
3- Lê Ngọc Long - 1 (64)
4- Nguyễn Đình Thịnh - 1 (68)
5- Nguyễn Hiền Quân - 1 (69)
6- Nguyễn Quốc Hùng - 1 (130)
7- Nguyễn Văn Khôi - 1 (131)
8- Dương Minh - 1 (159)


#############################################
Khóa 73D - Số người tham dự = 11

1- Đoàn Văn Giáo - 1 (60)
2- Quan VănTài - 1 (67)
3- Lai van Thanh - 2 (70)
4- Bùi Đức Anh - 2 (132)
5- Đặng Văn Phan - 1 (133)
6- Nguyễn Quốc Thái - 2 (152)
7- Vũ Ngọc Đoan - 2 (158)


##############################################
Khóa 73E - Số người tham dự = 3

1- Đinh Quốc Cường - 2 (138)
2- Đào Trọng Tài - 1 (157)


################################################## #
Khóa 73F - Số người tham dự = 57

1- Nguyễn Thế Dũng - 2 Paid (8)
2- Mai Văn Kiên - 1 (10)
3- Trần Công Thành - 1 (11)
4- Lý Châu - 1 (12)
5- Nguyễn Phương Thanh - 1 (13)
6- Mai Văn Long - 1 (14)
7- Tôn Thất Lập - 1 (15)
8- Vũ Trọng Nghĩa - 1 (16)
9- Phan Ngọc Minh - 2 (17)
10- Lê Giảng - 2 (18)
11- Trần Ngọc Hân - 2 (19)
12- Đặng Chấn - 1 (20)
13- Nguyễn Ngọc Định - 1 (21)
14- Nguyễn Quốc Khanh - 1 (22)
15- Lâm Hớn Bình - 1 (23)
16- Hồ Đắc Nghĩa - 1 (24)
17- Trần Anh Toản - 1 (25)
18- Võ Hoàng Giáp - 1 (26)
19- Phạm Đình Phúc - 1 (27)
20- Lâm Văn Tại - 1 (28)
21- Huỳnh Trung Tỉnh - 2 (29)
22- Đỗ Xuân Hùng - 2 (30)
23- La văn Hùng - 1 (31)
24- Trương Thái Hiệp - 1 (32)
25- Nguyễn Minh Nhựt - 1 (33)
26- Bùi Quang Trân - 1 (34)
27- Trần Huy Hoàng - 1 (35) Canada
28- Phạm Chí Bửu - 1 (36) Canada
29- Nguyễn Hùng Tráng - 1 (37) Canada
30- Tạ Minh Hoàng - 1 (38)
31- Nguyễn Thanh Hải - 1 (39)
32- Dương Kiến Lương - 1 (40)
33- Huỳnh Phú Hiếu - 1 (41)
34- Nguyễn Đức Thắng - 1 (42)
35- Nguyễn Văn Bùi - 1 (43)
36- Giang Thế Thuận - 1 (44)
37- Nguyễn Tuấn - 1 (45)
38- Nguyễn Thắng - 1 (46)
39- Nguyễn Anh Tuấn - 1 (47)
40- Nguyễn Tuấn (sữa) - 1 (48)
41- Hồ Trầm Xuân Thưởng - 1 (49)
42- Dương Minh Hiển - 1 (50)
43- Đặng Công Kiệt - 1 (51)
44- Trần Minh Tâm - 1 (52)
45- Đào Mạnh Trung - 2 (53)
46- Nguyễn Tấn Lễ - 1 (54) Germany
47- Lý Văn Văn - 1 (55) Germany
48- Nguyễn Ngọc Hanh - 1 (56) Germany
49- Đặng Hữu Tâm - 1 (57) Belgium
50- Đào Ngọc Bích - 1 (58)


################################################## ###
Khóa 73H - Số người tham dự = 1

1- Hà Minh Thành - 1 (131)


################################################## ###
Khóa 73I - Số người tham dự = 0

1- - 1 (xx)


************************************************** **********************
:rose:
Danh sách các Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho Hội Ngộ SVSQ LK 72/73 kỳ IV 2012


1. Nguyễn Hưng Quốc đại diện cho khoá 73C_________$1000.00
2. Nguyễn Văn Phước 72G_______________________$200.00
3. Hùynh Kim Thanh 72G________________________$150.00


Tổng cộng ___________________________________$1350.00

:rose:


Danh sách các Cơ Sở Thương Mại đăng Quảng Cáo trong Đặc San Hội Ngộ SVSQ LK 72/73 kỳ IV 2012


Tổng cộng $xx.00


Xin thành thật cám ơn các mạnh thường quân đã tíếp tay để vun trồng ngày Hội Ngộ:BuomVang0:
Ban Tổ Chức

hung45qs
02-06-2012, 09:00 PM
Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd1/HQPD_1315411835.jpg
Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa SVSQ KQ 72-73 Kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1310964886.jpg

DANH SÁCH THAM DỰ SVSQ/KQ LK KỲ IV

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GHI TÊN = 255

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GỞI CHI PHIẾU = 36::thankyou:

===============================================

**** Please go to updated page ****

hung45qs
02-24-2012, 02:53 AM
Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd1/HQPD_1315411835.jpg
Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa SVSQ KQ 72-73 Kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1310964886.jpg

DANH SÁCH THAM DỰ SVSQ/KQ LK KỲ IV

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GHI TÊN = 262

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GỞI CHI PHIẾU = 42::thankyou:

===============================================

**** Please go to updated page ****

hung45qs
03-09-2012, 05:29 AM
Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd1/HQPD_1314638714.jpg
Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa SVSQ KQ 72-73 Kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1310964886.jpg

DANH SÁCH THAM DỰ SVSQ/KQ LK KỲ IV

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GHI TÊN = 270

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GỞI CHI PHIẾU = 47::thankyou:

===============================================

**** Please go to updated page ****

hung45qs
03-13-2012, 01:38 AM
Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1309307961.jpg
Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa SVSQ KQ 72-73 Kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1310964886.jpg

DANH SÁCH THAM DỰ SVSQ/KQ LK KỲ IV

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GHI TÊN = 284

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GỞI CHI PHIẾU = 47::thankyou:

===============================================

**** Please go to updated page ****

hung45qs
05-21-2012, 03:23 PM
Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd1/HQPD_1315411835.jpg
Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa SVSQ KQ 72-73 Kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1310964886.jpg

DANH SÁCH THAM DỰ SVSQ/KQ LK KỲ IV

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GHI TÊN = 300

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GỞI CHI PHIẾU = 73::thankyou:

===============================================

**** Please go to updated page ****

hung45qs
07-06-2012, 02:08 AM
Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd1/HQPD_1315411835.jpg
Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa SVSQ KQ 72-73 Kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1310964886.jpg

DANH SÁCH THAM DỰ SVSQ/KQ LK KỲ IV

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GHI TÊN = 339

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GỞI CHI PHIẾU = 135::thankyou:

===============================================

**** Please go to updated page ****

hung45qs
07-21-2012, 06:47 AM
Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1342853043.JPG
Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa SVSQ KQ 72-73 Kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1310964886.jpg

DANH SÁCH THAM DỰ SVSQ/KQ LK KỲ IV

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GHI TÊN = 341

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GỞI CHI PHIẾU = 171::thankyou:

===============================================

**** Please go to updated page ****

hung45qs
08-05-2012, 07:00 AM
Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1342853043.JPG
Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa SVSQ KQ 72-73 Kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1310964886.jpg

DANH SÁCH THAM DỰ SVSQ/KQ LK KỲ IV

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GHI TÊN = 367

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GỞI CHI PHIẾU = 189::thankyou:

===============================================

**** Please go to updated page ****

hung45qs
09-07-2012, 01:05 AM
Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1342853043.JPG
Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa SVSQ KQ 72-73 Kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1310964886.jpg

DANH SÁCH THAM DỰ SVSQ/KQ LK KỲ IV

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GHI TÊN = 381

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GỞI CHI PHIẾU = 238::thankyou:

===============================================

**** Please go to updated page ****

hung45qs
09-10-2012, 05:40 PM
Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1342853043.JPG
Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa SVSQ KQ 72-73 Kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1310964886.jpg

DANH SÁCH THAM DỰ SVSQ/KQ LK KỲ IV

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GHI TÊN = 388

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GỞI CHI PHIẾU = 253::thankyou:

===============================================

**** Please go to updated page ****

hung45qs
09-23-2012, 07:11 PM
Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1342853043.JPG
Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa SVSQ KQ 72-73 Kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1310964886.jpg

DANH SÁCH THAM DỰ SVSQ/KQ LK KỲ IV

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GHI TÊN = 407

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GỞI CHI PHIẾU = 294::thankyou:

===============================================

**** Please go to updated page ****

hung45qs
10-29-2012, 09:47 PM
Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1342853043.JPG
Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa SVSQ KQ 72-73 Kỳ IV

http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1310964886.jpg

DANH SÁCH THAM DỰ SVSQ/KQ LK KỲ IV

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GHI TÊN = 424

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GỞI CHI PHIẾU = 325::thankyou:

===============================================

NIÊN TRƯỞNG, BẠN BÈ VÀ THÂN HỬU

Số người tham dự = 73

1- Tr/Tá Tôn Thất Lăng - 2 Paid (9)
2- Bùi Ngọc Thắng - 2 (135)
3- Tr/Tá Phạm văn Trung - 2 Paid (136)
4- Lê Việt Phước - 2 Paid (144)
5- Đ/Úy Trần Đường - 1 Paid (155)
6- Huỳnh Vinh Quang - 2 Paid (184)
7- Kiem Nguyen - 2 (185)
8- Dương Đình Hoàng - 2 Paid (189)
9- Trần Mi - 1 (194)
10- Nguyễn Trung Hiếu - 2 Paid (204)
11- Hoàng Văn Quang - 2 (205)
12- Nguyễn Duy - 2 Paid (206)
13- Nguyễn Ngọc Sơn -1 Paid (207)
14- Paul White - 2 Paid (208)
15- Đông Bùi - 1 Paid (209)
16- Nguyễn Văn Hậu - 3 Paid (210)
17- Trương Châu -1 Paid (212)
18- Võ Ngọc Thành - 2 (217)
19- Nguyễn Văn Bé - 2 Paid (222)
20- Trần Bá Lộc - 2 Paid (223)
21- Rafael Domeko - 2 Paid (224)
22- Bruce , Moore - 2 Paid (225)
23- Trần Quang Khôi - 1 Paid (226)
24- Trương Biếu - 5 Paid (230)
25- Ngô Tảo - 2 Paid (231)
26- Trần Bằng - 2 Paid (234)
27- Trần Đức Vân - 2 Paid (235)
28- Joseph Doan Hien - 1 Paid (236)
29- John Dao - 2 Paid (237)
30- Nguyễn Đức Liên - 1 Paid (239)
31- Phan Văn Dinh - 2 Paid (241)
32- Lê Ngọc Diệp - 2 Paid (242)
33- Đào Bá Hùng - 2 Paid (245)
34- Võ Hoàng Thanh - 2 Paid (246)
35- Nguyễn Văn Túc - 2 Paid (247)


================================================
Khóa 72A - Số người tham dự = 23

1- Diệp Phước Ngà - 2 Paid (2)
2- Đoàn Đình Tú - 1 Paid (72)
3- Trần Hớn Dân - 1 (73)
4- Nguyễn Thành Thi - 1 (74)
5- Lý Văn Ánh - 4Paid (160)
6- Lê Hữu Thiện - 2 (161)
7- Lê Cao Phong - 2 (166)
8- Nguyễn Thành Phú - 2 Paid (183)
9- Trần Văn Ty - 2 Paid (186)
10- Nguyễn Hữu Đức - 2 Paid (187)
11- Nguyễn Tấn Thành - 2 Paid (192)
12- Đặng Chấn Kỳ - 2 Paid (196)


################################################
Khóa 72B - Số người tham dự = 4

1- Nguyễn Đăng Tâm - 1 (75)
2- Nguyễn Văn Tâm - 2 (145)
3- Lê Mạnh Hiệp - 1 (233)


################################################
Khóa 72C PH - Số người tham dự = 18

1- Phan Văn Dinh - 2 (71)
1- Bùi Thanh Vân - 2 Paid (76)
2- Đoàn Ngọc Thạch - 1 (77)
3- Vũ Hưng - 2Paid (78)
4- Nguyễn Kiến Bình - 2 (146)
5- Hồ Đắc tiến - 2 (147)
6- Mai Quân Hùng - 3 (153)
7- Nguyễn Minh Hải - 2 Paid (213)
8- Hồ Thái bình - 2 Paid (240)


############################################
Khóa 72D KPH - Số người tham dự = 2

1- Nguyễn Giã 2 (154)


############################################
Khóa 72E - Số người tham dự = 46

1- Nguyễn Đình Chí - 2 Paid (3)
2- Phạm Trung Nghĩa - 2 Paid (4)
3- Nguyễn Chấn Hải - 1Paid (61)
4- Lương Thế Hùng - 2Paid (65)
5- Nguyễn Văn Hảo - 2Paid (66)
6- Lâm Chí Hạo - 2Paid (79)
7- Đỗ Đức Phồi - 2 Paid (80)
8- Trần Văn Gia - 2 Paid (81)
9- Lê Phù Du - 1 Paid (82)
10- Vũ Bội Ngân - 1 Paid (83)
11- Vũ Viết Ngữ - 1Paid (84)
12- Nguyễn Như Công - 2Paid (86)
13- Hoàng Đình Duyệt - 2Paid (87)
14- Võ Văn Tiến - 2Paid (88)
15- Lê Minh Hưng - 1 (89)
16- Nguyễn Đình Phúc - 2 (90)
17- Lê Minh Đức - 1Paid (91)
18- Phan Văn Như Đông - 1 (92)
19- Vũ Trọng Hiệp - 3Paid (93)
20- Nguyễn Hữu Đức - 2 (94)
21- Phạn Văn Phúc - 2 Paid (143)
22- Nguyễn Văn Hồ - 1 (168)
23- Đỗ Minh Chánh - 2Paid (190)
24- Vũ Hưng - 2Paid (227)
25- Phạm Đình Hùng - 2Paid (228)
26- Nguyễn Văn Khôi - 1Paid (229)
27- Trần Ngọc Phú - 2Paid (243)


########################################
Khóa 72F - Số người tham dự = 43

1- Lâm Sĩ Hùng - 2Paid (5)
2- Bùi Đẹp - 3Paid (95)
3- Đinh Xuân Kiều - 1 (96)
4- Nguyễn Văn Điều - 2Paid (140)
5- Trần Văn Nghĩa - 1Paid (141)
6- Hoàng Hung Thuong - 2Paid (162)
7- Đoàn Mạnh Thành - 10Paid (163)
8- Nguyễn Văn Tánh - 3Paid (164)
9- Đào Ngọc Tân - 2Paid (167)
10- Nguyễn Văn Sơn - 1Paid (173)
11- Trần Quang Sơn - 2Paid (174)
12- Trịnh Ngọc Tiến - 2Paid (175)
13- Nguyễn Minh Đăng - 1Paid (176)
14- Bùi Thùy Dương - 1Paid (177)
15- Phạm Quang Tân - 4Paid (178)
16- Phan Toàn - 2Paid (193)
17- Nguyễn Kỳ Thanh - 2Paid (198)
18- Trần Văn Minh - 2Paid (218)


#############################################
Khóa 72G - Số người tham dự = 33

1- Tăng Được - 2 Paid (1)
2- Nguyễn Văn Tốt - 4 Paid (97)
3- Nguyễn Văn Phước - 2 Paid (98)
4- Nguyễn Văn Đông - 2 Paid (99)
5- Lê Ái Lý - 1 Paid (100)
6- Huỳnh Kim Thanh - 2 Paid (101)
7- Huỳnh Văn Tý - 1 (102)
8- Nguyễn Văn Chơn - 2 (103)
9- Đặng Thanh Liêm - 2 Paid (104)
10- Trần Văn Thôn - 2 (105)
11- Thái Văn Hoàn - 2 Paid (106)
12- Trương Văn - 1 (107)
13- Huỳnh Hữu Châu - 2 Paid (108)
14- Nguyễn Tiến Lộc - 1 (109)
15- Đỗ Như Tùng - 1 (110)
16- Nguyễn Văn Thanh - 1 (111)
17- Lý Sang - 1 (112)
18- Trần Thanh Thiết - 2 Paid (113)
19- La Thanh Bình - 2 Paid (148)


################################################
Khóa 72H - Số người tham dự = 16

1- Vũ Khắc Chung - 2 Paid (6)
2- Nguyễn Việt Hùng - 1 Paid (114)
3- Trần Ngọc Sơn - 1 Paid (115)
4- Nguyễn Phúc Thiện - 2 Paid (116)
5- Đoàn Quang Hiền - 1 (117)
6- Trần Việt Hỷ - 1 (118)
7- Nguyễn Tấn Hùng - 1 Paid (119)
8- Vòng A Dưỡng - 1 Paid (137)
9- Nguyễn Thế Phước - 1 Paid (169)
10- Hán Ngọc Giao - 1Paid (171)
11- Sen Cẩm Sinh - 2 Paid (197)
12- Đặng Lập - 1 Paid (211)
13- Nguyễn Văn Phong - 1 (216)
14- Nguyễn Văn Học - 1Paid (220)


################################################
Khóa 73A - Số người tham dự = 24

1- Nguyễn Xuân Hạnh - 2 Paid (7)
2- Trần Đường Vinh- 1 (62)
3- Lê Văn Lộc - 1 (120)
4- Phạm Thái - 2 Paid (121)
5- Nguyễn Văn Viễn - 1 Paid (122)
6- Lê Hồng Ngọc - 1Paid (123)
7- Đỗ Điền - 1 Paid (124)
8- Nguyễn Văn Quy - 2 (125)
9- Nguyễn Khắc Nguyên - 2Paid (126)
10- Võ Anh Tuấn - 1Paid (127)
11- Trần Quang Lý - 1 Paid (128)
12- Nguyễn Qui Từ - 2Paid (129)
13- Đinh Văn Quang - 1 (139)
14- Phạm Văn Minh - 2 Paid (142)
15- Trương Sang - 2 Paid (149)
16- Vương Sang - 1 Paid (150)
17- Nguyễn Văn Phương - 1Paid (151)


#############################################
Khóa 73C - Số người tham dự = 28

1- Nguyễn Hưng Quốc - 2 (59)
2- Lâm Vĩnh Hiên - 1Paid (63)
3- Lê Ngọc Long - 2Paid[/COLORB] (64)
[B]4- Nguyễn Đình Thịnh - 1 (68)
5- Nguyễn Hiền Quân - 1 (69)
6- Nguyễn Quốc Hùng - 2 (130)
7- Nguyễn Văn Khôi - 1 (131)
8- Dương Minh - 1 (159)
9- Nguyễn Chu Môn - 2Paid (172)
10- Liu Soang - 3Paid (180)
11- Ong Van Theo - 3Paid (181)
12- Lê Ngọc Hưng - 2Paid (195)
13- Trần Đình Nam - 1Paid (201)
14- Trần Đình Hòa - 2Paid (203)
15- Phan Thông Mảnh - 3Paid (219)
16- Trần Khánh - 1Paid (232)


#############################################
Khóa 73D - Số người tham dự = 33

1- Đoàn Văn Giáo - 2Paid (60)
2- Quan VănTài - 1 (67)
3- Lai van Thanh - 5Paid (70)
4- Bùi Đức Anh - 2 (132)
5- Đặng Văn Phan - 1Paid (133)
6- Nguyễn Quốc Thái - 2Paid (152)
7- Vũ Ngọc Đoan - 2 (158)
8- Lê long - 1Paid (179)
9- Trương Hữu Phúc - 15Paid (215)
10- Hoàng Đình Lâm - 1Paid (244)


##############################################
Khóa 73E - Số người tham dự = 3

1- Đinh Quốc Cường - 2Paid (138)
2- Đào Trọng Tài - 1Paid (157)


################################################## #
Khóa 73F - Số người tham dự = 65

1- Nguyễn Thế Dũng - 2 Paid (8)
2- Mai Văn Kiên - 1 (10)
3- Trần Công Thành - 1 Paid (11)
4- Lý Châu - 1 (12)
5- Nguyễn Phương Thanh - 1 Paid (13)
6- Mai Văn Long - 1 Paid (14)
7- Tôn Thất Lập - 1 Paid (15)
8- Vũ Trọng Nghĩa - 1 (16)
9- Phan Ngọc Minh - 2 Paid (17)
10- Lê Giảng - 2 Paid (18)
11- Trần Ngọc Hân - 2 Paid (19)
12- Đặng Chấn - 1 (20)
13- Nguyễn Ngọc Định - 1 (21)
14- Nguyễn Quốc Khanh - 1 (22)
15- Lâm Hớn Bình - 1 (23)
16- Hồ Đắc Nghĩa - 1 (24)
17- Trần Anh Toản - 1 (25)
18- Võ Hoàng Giáp - 1 (26)
19- Phạm Đình Phúc - 1 (27)
20- Lâm Văn Tại - 1 (28)
21- Huỳnh Trung Tỉnh - 2 (29)
22- Đỗ Xuân Hùng - 2 (30)
23- La văn Hùng - 1 (31)
24- Trương Thái Hiệp - 1 (32)
25- Nguyễn Minh Nhựt - 1 (33)
26- Bùi Quang Trân - 1 (34)
27- Trần Huy Hoàng - 1Paid (35) Canada
28- Phạm Chí Bửu - 1 (36) Canada
29- Nguyễn Hùng Tráng - 1 (37) Canada
30- Tạ Minh Hoàng - 1 (38)
31- Nguyễn Thanh Hải - 1 (39)
32- Dương Kiến Lương - 1 (40)
33- Huỳnh Phú Hiếu - 1 (41)
34- Nguyễn Đức Thắng - 1 (42)
35- Nguyễn Văn Bùi - 1 (43)
36- Giang Thế Thuận - 1 (44)
37- Nguyễn Tuấn - 1 Paid (45)
38- Nguyễn Thắng - 2 Paid (46)
39- Nguyễn Anh Tuấn (râu) - 1 (47)
40- Nguyễn Tuấn (sữa) - 1 (48)
41- Hồ Trầm Xuân Thưởng - 1 Paid (49)
42- Dương Minh Hiển - 1 Paid (50)
43- Đặng Công Kiệt - 1 Paid (51)
44- Trần Minh Tâm - 1 Paid (52)
45- Đào Mạnh Trung - 2 (53)
46- Nguyễn Tấn Lễ - 1 (54) Germany
47- Lý Văn Văn - 1 (55) Germany
48- Nguyễn Ngọc Hanh - 1 (56) Germany
49- Đặng Hữu Tâm - 1 (57) Belgium
50- Đào Ngọc Bích - 1 (58)
51- Trần Bình Minh - 2Paid (170)
52- Trần Minh Tân - 1 (182)
53- Trần Anh Tuấn - 2Paid (199)
54- Đặng Công Kiệt - 1Paid (200)
55- Lâm Đình Hoàng - 1 (202)


################################################## ###
Khóa 73H - Số người tham dự = 5

1- Hà Minh Thành - 2 Paid (131)
2- Trần Đình Huy - 2 Paid (165)
3- Phạm Văn Sáng - 1Paid (214)


################################################## ###
[COLOR="red"]Danh sách các Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho Hội Ngộ SVSQ LK 72/73 kỳ IV 2012


1. Nguyễn Hưng Quốc đại diện cho khoá 73C_________$1000.00
2. Nguyễn Văn Phước 72G_______________________$200.00
3. Hùynh Kim Thanh 72G________________________$150
4. NT Phạm Văn Trung - GDTQS- TTHLKQ................... $200.00
5. Lê Minh Đức 72E .................................................. .... $100.00
6. Thân hữu 73A .................................................. .......... $50.00


Tổng cộng ___________________________________$1700.00

:rose:


Danh sách các Cơ Sở Thương Mại đăng Quảng Cáo trong Đặc San Hội Ngộ SVSQ LK 72/73 kỳ IV 2012


Tổng cộng $xx.00


Xin thành thật cám ơn các mạnh thường quân đã tíếp tay để vun trồng ngày Hội Ngộ:BuomVang0:
Ban Tổ Chức