PDA

View Full Version : Tôm Càng & Cá Ngừ Nướngchopper1
05-16-2008, 10:42 PM
http://www.fileden.com/files/2007/3/1/837140/HQPD/tomnuong1.jpg

hanghac
05-17-2008, 02:18 AM
Trong hấp dẩn quá !!!! Có thể kiếm ở đâu đây

hanghac
05-17-2008, 02:28 AM
:cool1:
Không biết xữ dụng như thế nào.Có ai giúp mình với.Help

chopper1
05-17-2008, 02:22 PM
Hanghac khi "trả lơì" thì đừng click vào "trích" ... HH is doing Ok , cuối tuần vui vẽ :cool1: