PDA

View Full Version : Dưỡng Sinh Hồng Gia Thao Tác Cơ Bảnchopper1
05-16-2008, 10:10 PM
Phần 1

<object width="640" height="481"><param name="movie" value="http://www.megavideo.com/v/X42EEXZR6c95bb07b97565ac2b51b4ca61bce810"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.megavideo.com/v/X42EEXZR6c95bb07b97565ac2b51b4ca61bce810" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="640" height="481"></embed></object>

Phần 2

<object width="640" height="481"><param name="movie" value="http://www.megavideo.com/v/51AIPSD25fd71cc782bf43e1f2e830e23af0200d"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.megavideo.com/v/51AIPSD25fd71cc782bf43e1f2e830e23af0200d" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="640" height="481"></embed></object>
Nếu không xem được xin vui lòng thử links nầy:

Click vào đây Phần I (http://www.nguoi-viet.com/avc20/avc-view.aspx?v=26)

Click vào đây Phần II (http://www.nguoi-viet.com/avc20/avc-view.aspx?v=26)

chimtroi
09-09-2010, 09:05 AM
Thể dục buổi sáng dành cho cho các cụ.