PDA

View Full Version : Chuyến Đò Vĩ Tuyến - Hoàng Oanh & Lam Phươngchopper1
05-12-2008, 07:52 PM
<center>
Mến tặng các SVSQ 72- 73 đặc biệt về "bebau" và các SVSQ 73 vưà đến thăm HQPD.

BDH & ThuyDuong
<br />
<br />
<table border=2 type="border" bordercolordark="000000" bordercolorlight="00000" background="" width=660 height=490><tr><td>
<iframe width="660" height="490" src="http://chopper1.110mb.com/NHACVN/cdvt/cdvt.html">
</iframe></td></tr></table>
:43: Nếu không hát click vào đây (http://chopper1.freehost10.com/NHACVN/cdvt/chuyendovituyen.jpg)
</center>

bebau
05-13-2008, 04:10 AM
Can bo chopper one oi , toi click vao thi thay chu x va khong nghe gi het .

cam on canbo rat nhieu .

bebau .

chopper1
05-13-2008, 11:52 AM
Bebau .. computer cuả bb phải có update javar mới run được .. sorry ... dùng javar animation ...

Try again .. nếu hong hát thì click vào hàng phái dưới (xem poster hong có animation)

chopper1
03-27-2009, 03:03 PM
Nghe lại bài nầy !!!! :40: