PDA

View Full Version : Hội ngộ 47 của LK64Phòng Trực
08-12-2011, 05:39 PM
THIỆP MỜI
http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1312740446.jpg
Thân mời anh chị về họp mặt Hội ngộ 47 của LK64 được tổ chức tại miền Nam California
Chưong trình Hội Ngộ 47 :

Ngày Tiền phi 9/2/2011 : Lake park club house Từ 5 Pm - 10Pm.
4211 W. 1st Street.
Santa Ana, CA92703.
Chú Ý : Các bạn khi đến Lake Park được Parking dọc hai bên bất cứ đường nào trong khu resident của Lake park và không chắn drive way.
Riêng chung quanh hồ chỉ được parking ở phía bên nhà ở. Parking phía bên hồ sẽ bị Tow away.

Đêm Hội ngộ 9/3/2011 : Emeral Bay Restaurant suite. Từ 6 Pm - 11Pm
5015 W. Edinger ave.
Santa Ana, CA9 2704.

Ngày hậu phi 9/4/2011 : Phở Nam Định. Từ 9 Am – 11 Trưa
13032 Harbor blvd.
Garden Grove,CA92843

Chi Phí mỗi đầu người cho 3 ngày : 75 Dollars.
Chi phí cho thân nhân 3 ngày : 75 Dollars.
Chi phi cho thân nhân 1 ngày (Hội ngộ): 35 dollars.
Xin các bạn tham dự gởi tiền về thủ qũy :
PHIL NHU
6762 CHAPEL HILL Dr.
LAKE FOREST , CA . 92630

Thay mặt BTC,
Đinh quốc Thành.
Cel : 949 400-5768