PDA

View Full Version : Ngôn ngữ việt nam cộng sảnTAM73F
08-09-2011, 10:18 PM
Ngôn ngữ V.C. thiệt quá tay!

Đỉnh cao trí tuệ, nói nào ngay

Dĩ nhiên phải khác thường hơn chúng

"Ấn tượng" dàn trời, "xịn" một cây!

Ghép từ, cắt chữ, khởi từ đây.

Phải ngắn, phải cô đọng mới hay!

Chữ ít, hiểu nhiều là chuẩn đích,

Trong giai đoạn mới, phải làm ngay!

"Cụ tỉ", bạn nghe lạ lắm ư?

Chẳng qua "Cụ thể", ghép thêm từ

Cộng váo "Tỉ mỉ", rồi đem cắt.

Giản dị, tài tình, chính xác chưa?

"Cô súc" chỉ là tiếng ghép đôi

Hai từ "Cô đọng, Súc tích" thôi.

"Giao lưu, Hợp tác" thành "Giao hợp",

"Điều tra, Kinh nghiệm"="Điều kinh", rồi!

"Phát tài để đầu lâu" nghĩa chi?

"Phát hiện" Tài năng" Để khởi đi

Từ đó "Đầu tư" "Lâu dài" mãi,

"Cô súc" như ri, có thiếu gì!

"Động phòng" dịch tả nghe nói riết.

Công tác này thực rất đáng khen.

"Chủ động" "Phòng tránh", ai không biết?

Nói gọn, nghe ra...thấy rất "mềm"!

Nhân viên "Ngoan cố" nên khen thưởng

Suốt một năm dài "Ngoan ngoãn" sao

Lại thêm "Cố gắng" theo chiều hướng

Thăng tiến để hòng địa vị cao.

Xã hội "Băng huyết" nên "Lẹo dối"

"Băng hoại Huyết thống" chữ lê thê,

"Lươn lẹo, Dối trá", dài, vô lối

Cắt, ghép cho gọn, thế mới "phê!"

Ra đời nay khó tìm "Lương thật"

Chỉ thấy "Dương vật" một lũ ma.

"Lương tâm Thật thà" nay đã mất,

"Xiển dương Vật chất" dậy ta bà!

Thời mới "Đại tiện" quan chức hưởng,

"Bảo lãnh" dành cho thế hệ sau.

"Vĩ đại Tiện nghi" theo thời thượng,

"Bảo vệ Lãnh thổ", ích gì đâu!

"Ân ái" là chi, ai biết đâu.

"Lột quần" quan chức vẫn đua nhau.

"Rắm thối" từ trên lan xuống dưới

"Lưu linh" chính thị lũ cầm đầu!

"Ân cần, Bác ái" nay vô nghĩa

"Bóc lột Quần chúng" là chỉ tiêu.

"Rối rắm, Thối nát" đầy như đỉa.

"Lưu manh, Vô linh hồn" quá nhiều!

Quan chức thẩy đều đang "Thất tiết",

"Cường dương" đất nước, ắt còn lâu!

Một lũ "Lãnh đồ" toàn bết bát,

Dân ta "Khốn nạn, Xây nhà cầu"

"Thất học, Không tiết tháo" là quan.

"Hùng cường", đất nước muốn "Xiển dương"

Việc ấy xem ra vô vọng quá

"Lãnh đạo Tiền đồ" lũ chết chương!

"Khốn khổ" là "Nạn nhân" của Đảng,

Xây dựng Nước nhà", chuyên ruồi bu.

"Cầu nguyện" đêm ngày ai thức trắng?

Mong một tương lai thoát ngục tù!CHẨM TÁ NHÂN :40: :40: :40:

05/21/2011