PDA

View Full Version : Tim DT Nguyen Hong TuyenBatKhuat72
08-07-2011, 11:24 AM
Một chiến hữu Không Quân trước năm 1975 ở căn cứ Phù Cát , hiện nay còn ở lại VN, muốn tìm Đại Ta' Nguyễn Hồng Tuyền . Xin qui' NT, chiến hữu cho biết tin về Đại Ta', email liên lạc : trihanhbui713@gmail.com

HUNTER
08-10-2011, 02:04 AM
Một chiến hữu Không Quân trước năm 1975 ở căn cứ Phù Cát , hiện nay còn ở lại VN, muốn tìm Đại Ta' Nguyễn Hồng Tuyền . Xin qui' NT, chiến hữu cho biết tin về Đại Ta', email liên lạc : trihanhbui713@gmail.com


Liên lạc với NT Nguyen H Tuyen qua email: tuyen_516@yahoo.com. NT Tuyen hien o San Jose, CA.

Chúc may mắn,
Hunter

BatKhuat72
08-10-2011, 03:22 PM
Liên lạc với NT Nguyen H Tuyen qua email: tuyen_516@yahoo.com. NT Tuyen hien o San Jose, CA.

Chúc may mắn,
Hunter

Cám ơn Anh HUNTER, tôi đã nhận được Email của NT Nguyễn Hồng Tuyền . Chuc' Anh sức khoẻ và may mắn .
BK72