PDA

View Full Version : Ti`m nguoi thanphand
08-06-2011, 04:17 AM
Tìm : HUẾ NGỌC TÂN - Không Quân - Đài Kiểm Báo (Không Quân) Ban Mê Thuộc

Mất tích khi Đài Kiểm Báo (Không Quân) Ban Mê Thuộc bị tấn công vào khoảng tháng 3

năm 1975 ,( trận cuối cùng) .

Ai biết tin tức xin làm ơn báo tin : haohuee@yahoo.com hoặc

an_phuong_dallas@yahoo.com