PDA

View Full Version : Trang Thơ & Nhạc TieuVutieuvu
08-04-2011, 11:21 PM
Đôi Mắt Người Sơn Tây
thơ Quang Dũng
Phạm Đình Chương phổ nhạc
ca sĩ Đức Tuấn


http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1312501409.jpg

/user-upload/users/HQPD_1312518052.mp3

tieuvu
08-07-2011, 04:30 PM
Khi Xa Nguồn Yêu Thương
(Quê Hương Là Người Đó)
thơ Du Tử Lê
Phạm Đình Chương phổ nhạc
ca sĩ Duy Quang


http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1313007757.jpg

/user-upload/users/HQPD_1312734386.mp3

honglien
08-14-2011, 06:06 PM
Chiều Tím
thơ Đinh Hùng & nhạc Đan Thọ
ca sĩ Lệ Thu


http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd1/HQPD_1313352943.jpg

/user-upload/hqpd1/HQPD_1313344875.mp3

tieuvu
08-18-2011, 11:29 PM
Memoryhttp://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd1/HQPD_1313709810.jpg

/user-upload/hqpd1/HQPD_1314720822.mp3

tieuvu
08-30-2011, 04:05 PM
Je T' Aime
http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd1/HQPD_1314719940.jpg

/user-upload/hqpd1/HQPD_1314720085.mp3