PDA

View Full Version : Hai Mươi Năm Làm Tuổi Trẻ - Ca Sĩ Lệ Thuttmd
05-03-2009, 03:06 AM
http://hoiquanphidung.com/user-upload/img/HQPD_1241318571.gif
/user-upload/img/HQPD_1241319917.mp3

Chúng tôi ... có hai mươi năm làm tuổi trẻ
Chưa bao giờ hưởng trọn một ngày vui
Khi lớn lên quê hương chung lửa đỏ
Tuổi thanh xuân mà lỡ mất nụ cười

Bạn bè chúng tôi,
bao nhiêu người tắt thở
cho một đêm sống còn
bao nhiêu người không ngủ
cho một đêm bình an
Dân tộc chúng tôi,
bao nhiêu dòng máu đổ
cho mảnh đất phì nhiêu
bao nhiêu dòng lệ nhỏ
cho đẹp tình thương yêu

Ôi những đêm đen này mở mắt ra còn đó
Ôi tiếng bom đạn này nổ trong óc chúng ta
Ôi những đêm đen này xin bạn bè xích lại
Nhìn nhau rõ mặt mày xem mất còn những ai ?

Chúng tôi có hai mươi năm làm tuổi trẻ
Nhìn Quê Hương mà đau xót vô chừng
Đã bao năm bom đạn mịt mùng
Và mưa sa bão táp mênh mông

Chúng tôi có hai mươi năm làm tuổi trẻ
Có hai mươi năm làm lở dở cuộc đời
Rồi hôm nay nhìn nhau mà khóc nức ...

Rằng mai đây ...
Việt Nam ơi !
Việt Nam ơi !

Bạn bè chúng tôi,
bao nhiêu người tắt thở
cho một đêm sống còn
bao nhiêu người không ngủ
cho một đêm bình an
Dân tộc chúng tôi,
bao nhiêu dòng máu đổ
cho mảnh đất phì nhiêu
bao nhiêu dòng lệ nhỏ
cho đẹp tình thương yêu

Ôi những đêm đen này mở mắt ra còn đó
Ôi tiếng bom đạn này nổ trong óc chúng ta
Ôi những đêm đen này xin bạn bè xích lại
Nhìn nhau rõ mặt mày xem mất còn những ai ?

Chúng tôi có hai mươi năm làm tuổi trẻ
Nhìn Quê Hương mà đau xót vô chừng
Đã bao năm bom đạn mịt mùng
Và mưa sa bão táp mênh mông

Chúng tôi có hai mươi năm làm tuổi trẻ
Có hai mươi năm làm lở dở cuộc đời
Rồi hôm nay nhìn nhau mà khóc nức ...

Rằng mai đây ...
Việt Nam ơi !
Việt Nam ơi !

Rằng mai đây ...
Việt Nam ơi !
Việt Nam ơi !