PDA

View Full Version : Sàigòn Chiều Bơ Vơ - Minh TuyếtThDaiHan
05-07-2008, 07:55 PM
:cigarette: Xin tặng cb HTL ngươì bạn đơì "răng vàng cuả tôi" & các bác 72E ... nhớ lại những ngày nóng bỏng ơ NT và ... mơ về SaìGòn .....

http://www.freewebtown.com/dn500/HQPD/NHAC/ChieuSGbovo/NC.jpg
http://www.freewebtown.com/dn500/HQPD/NHAC/ChieuSGbovo/NhoSaigon.mp3

Delta-Foxtro
05-09-2008, 07:25 PM
Cám ỏn ThDaihan dã cho nghe bài này.toi nghĩ dại ca THAI THINH nay co the Phe minh (TRan HUNG THINH 72f).Hay qua.Dai 253