PDA

View Full Version : Ông GiàuDaDieu
05-07-2008, 07:38 PM
Dựa theo bài Ông Đồ của nhà thơ Vũ Đình Liên.

Ông Giàu

Mổi năm mùa tuyết phủ
Lại thấy ông Giàu già
Bày cuốc xẻn cào tuyết
Bên phố không người qua

Chỉ có người hàng xóm
Ngỏ lời khen ông hay
Lom khom ông vén tuyết
Như trực thăng cánh quay

Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người hàng xóm nay đâu?
Mưa tuyết buồn không dứt
Phủ đầy trên lối đi

Ông Giàu vẫn lom khom
Qua đường ít ai hay
Lá vàng đâu chẳng thấy
Ngoài trời mưa tuyết bay

Năm nay tuyết rơi nhiều
Vẫn thấy ông Giàu già
Những người thương năm cũ
Có còn nhớ ông không?

Diêu Đằng
[I]Tặng Ông Bạn Làm Chuẩn

chopper1
05-09-2008, 05:41 PM
Thanks ĐàĐiểu .. :)