PDA

View Full Version : Hồi tưởng ngày Quốc Hận năm 1954loibangTQLC
07-21-2011, 06:42 AM
Không về VN nếu còn VC"Còn Trời, còn Nước, còn Non,
Việt Cộng mà còn, thì mất Quê Hương".
We do not live in Viet Nam , Viet Nam lives in usMẸ VIỆT NAM ƠI , CHÚNG CON VẪN CÒN ĐÂY
Hôm nay là ngày 20 tháng 7, xin quý Anh CHị hồi tưởng lại ngày Quốc Hận 1954 của quê hương ta.
TCB


:BuomVang0::BuomVang0::BuomVang0::BuomVang0::BuomV ang0::BuomVang0:

khongquan2
07-21-2011, 08:33 PM
Cảm ơn NT LoiBangTQLC,

Trong lịch sử Việt Nam có hai cuộc di cư vĩ đại, cả hai cùng để lánh nạn cộng sản, vào năm 1954 và 1975. Hiệp Định Genève về Việt Nam đã được chính thức ký kết vào lúc 3 giờ 50 phút sáng ngày 21/7/1954. “Chấm dứt một cuộc chiến tranh bằng biện pháp chia đôi lãnh thổ sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh khác…”. Quả vậy, CSVN đã phản bội chữ ký của chính họ mang quân tấn công miền Nam gây ra cuộc chiến tranh Việt Nam với bao tang tóc thê lương. Lịch sử sẽ phán xét tội phản dân hại nước của CSVN.

Hình ảnh người dân miền Bắc di cư vào Nam năm 1954.

http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1311274559.jpg
http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1311274949.jpg
http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1311277062.jpg
http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1311275992.bmp
http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1311277615.jpg
http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1311277697.jpg

Chính sách trả thù và những hình ảnh đấu tố dã man trong cải cách ruộng đất của Việt Minh đã làm cho người dân miền Bắc lo sợ thêm. Bỏ lại tất cả sản nghiệp để di cư vào Nam.

http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1311279738.jpg
http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1311280072.jpg
http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1311280197.jpg
http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1311280299.bmp