PDA

View Full Version : Thu Về Trong Mắt Em - Trần Thái Hòataubay
12-28-2007, 03:19 AM
Xin mời càc bạn...bản nhạc nầy là bản "ruột" của bá xả taubay....
:nhacvn:


http://www.freewebtown.com/taubay/Pictures/mua_thu.jpg
Trong mắt em mùa thu về đây
Nghe nhớ thương nặng chĩu vai gầy
Làn mây tím đậm buồn đôi mi
Heo maygợi sầu chia ly
Nhắc ai xuôi ngoài vạn lý

Đôi mắt em buồn thương mùa thu
Xa vắng như một giải Ngân Hà
Câu thước giọt lệ Chức Nữ
Khóc than tình chàng Ngưu Lang
Gió thu khơi động nguồn cơn

Qua mấy năm tròn đợi chờ
Làm cho mắt hoen lệ mờ
Dĩ vãng đã chìm vào đời
Và giòng sông vắng nước truôn về khơi

Theo bóng mây thời gian chậm trôi
Em nhớ ai giờ cách xa rồi

Chiều thu đến gợi sầu tiếc nhớ
Biết bao kỷ niệm xa xưa
Mắt em tan vào mùa thu<OBJECT id="Audio" width="350" height="60" CLASSID="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" type="application/x-oleobject">
<PARAM NAME="URL" VALUE="http://www.freewebtown.com/taubay/Vietnamese_Music/Tran%20Thai%20Hoa%20-%20Thu%20Ve%20Trong%20Mat%20Em.wma">
<PARAM NAME="AutoStart" VALUE="True">
<PARAM NAME="showControls" VALUE="true">
</OBJECT>

Thuyduong
12-28-2007, 09:17 AM
:rose: Ha ha,
Hết xẩy, cám ơn...

ThDaiHan
12-28-2007, 03:46 PM
Thanks ... TB nghe nhạc muà thu nghe lòng ấm lại há .... khi tuyết roi ....

... Hello ThuyDuong .... how cold is over there ? .... :D