PDA

View Full Version : Thu Moi Hop tai Houstonbuingocthang1965
06-25-2011, 09:55 PM
1868Thư Mời
Houston, ngày 10 tháng 6 năm 2011
****
Trích Yếu: v/v Họp đặc biệt để tổ chức Đại Hội Khoáng Đại TTCSVNCH Hải Ngoại – 2011 tại Houston Texas.
Tham Chiếu: Thư Ủy Nhiệm Tổ Chức ĐH/TTCSVNCH/HN ngày 31/5/2011 của Chủ Tịch Hồ Văn Kỳ Thoại.

Kính thưa quý vị,
Nhận thấy tình hình biến đổi trong phong trào dành lại công bằng và quyền làm người ở Bắc Âu, Phi Châu và các nơi trên thế giới sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam. Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà Hải Ngoại phải là một lực lượng hậu phương vững mạnh hổ trợ cho sự tranh đấu của toàn dân Việt dẹp nhà cầm Hà Nội và cùng toàn dân chống nạn ngoại xâm của PHƯƠNG BẮC.

Vì đòi hỏi của thời cuộc và niềm hảnh diện chung của Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, nên tôi nhận lời mời của Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, Chủ Tịch TTCSVNCH tổ chức Đại Hội Khoáng Đại vào ngày 3 và 4 tháng 9, 2011 tại Houston, TX. Mục đích bàn thảo hiện tình và kiện toàn những điều cần thiết cho việc điều hành Tập Thể đã được ấn định trong nội quy.

Thời gian ba (3) tháng để chuẩn bị cho một Đại Hội quả là cấp bách, nhưng vì nhu cầu của Tập Thể và chúng tôi tin tưởng nhờ vào sự cố vấn, hợp tác và hổ trợ của quý vị, quý Hội Đoàn Quân Đội tại Houston và các nơi, Đại Hội tại Houston sẽ được thành tựu và thành công.

Ban Tổ Chức Đại Hội, trân trọng kính mời Quý vị đến tham dự buổi họp đặc biệt này vào ngày giờ và địa điểm như sau:
Thời Gian: Lúc 3:00 giờ chiều ngày Chủ Nhật 26 tháng 6, 2011
Địa điểm: 6200 Wilcrest Dr, Houston, TX. 77072 (SAIGON MAXIM)
Điện thoại: 832-420-0769

Sự hiện diện đông đủ và đóng góp tích cực của quý vị sẽ giúp cho ngày Đại Hội TTCSVNCH/Hải Ngoại tại Houston năm 2011 được thành công.

Trân trọng chào ĐOÀN KẾT
TM/BTC/ĐH/TTCSVNCH/HN/2011
Chiến HữuTrương Văn Cao
Trưởng Ban Tổ Chức


Bản Sao Đồng Kính Gởi:
• VP/CT/TTCSVNCH Hải Ngoại "Để Kính Tường"
• Hồ Sơ/Lưu