PDA

View Full Version : Ngày Quân Lực 19 tháng 6 Năm 1973buingocthang1965
06-14-2011, 01:10 AM
<iframe width="640" height="510" src="http://www.youtube.com/embed/uq7socs62o0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>