PDA

View Full Version : Đóa Hoa Vô Thường - Hồng Nhungchimtroi
04-28-2008, 09:47 PM
<center>
Đóa Hoa Vô Thường
Trịnh Công Sơn - Hồng Nhung trình bày
Phần 1

<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TqMVcInvYp0&hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TqMVcInvYp0&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>


Phần 2

<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5wLF8-0ZpZU&hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5wLF8-0ZpZU&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

</center>