PDA

View Full Version : "uống nước dừa hay nước mắt Quê Hương.."chimtroi
04-18-2008, 01:43 AM
<center> LK Trăng Tàn Trên Hè Phố &
Những Ngày Xưa Thân Ái

Băng Tâm & Đặng Thế Luân

Thân tặng bạn hiền Chopper1 theo ý chuyện "Đoản khúc cho người tình.." (http://www.canhbang.com/hoiquanphidung/showthread.php?p=971#post971)


<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/H9_5TXPELqQ&hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/H9_5TXPELqQ&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

chopper1
04-18-2008, 08:31 PM
Thanks cb ChimTroi ... thích Băng Tâm hát .. rất ngọt ngào ... dể "shương" :41: ....