PDA

View Full Version : Quái Thai .loibangTQLC
04-09-2011, 09:18 PM
QUÁI THAI
(đáp bài HẲN LÀ TRÍ THỨC BƯNG BÔ của bác TDTTT)Tha Hương chào bác Dân Tiên

Chuyện bày trí thức bác phiền làm chi

Trí thức ấy hơn gì trí ngủ

Óc bọn này có thứ gì đâu

Nếu như có chút trong đầu

Thì toàn bã đậu nhuộm màu đỏ hoe

Chúng vỗ ngực ông nghè, bà cử

Nhưng nhân luân một chữ không tròn

Nói gì chuyện nước, chuyện non

Nói chi đạo lý cho mòn cả hơi !

Trí thức ấy, bác ơi, chẳng biết

Chữ Quê Hương - Lẫm Liệt - Hào Hùng

Ðồng Bào - Tổ Quốc - Non Sông

Trung Thành - Tín Nghĩa mà mong chào cờ !

Nói đến chúng thì dơ cả miệng

Trí thức gì, lũ điếm lương tâm

Thụ...chi chắc thụ...hà rầm ...

Thụ nhân không thụ, thụ lầm...quái thai...Tha Hương

:icon_hateyou::icon_hateyou::icon_hateyou::icon_ha teyou::icon_hateyou: