PDA

View Full Version : Hẳn là Trí Thức Bưng Bô .loibangTQLC
04-09-2011, 09:14 PM
HẲN LÀ TRÍ THỨC BƯNG BÔ
(Gởi bác Tha Hương - nhân chuyện những nhà trí thức gốc Ðà Lạt không muốn chào cờ)Bác Tha Hương có nhà không
Ra xem trí thức các ông, các bà
Không thể sống chung nhà với cộng
Bèn bung ra tìm sống quê người
Nhưng nhà trí thức ...mèn ơi ...
Biến thành trí ngủ nói lời hôn mê
Họ nói họ thuộc về trí thức
Họp mặt nhau thiếm sực mà thôi
Cho nên họ chỉ vui chơi
Sống phi chính trị là người khôn ngoan
Hãy bỏ lệ cờ vàng chào kính
Chính trị kia chớ dính vào chi
Cờ vàng treo nữa làm gì
Ta, dân trí thức phải đi riêng đường
Ai xót chuyện quê hương, mặc họ
Chào cờ vàng không có chúng ta !
Ðỏ - Vàng - Việt Cộng - Quốc Gia
Phân chia chỉ mệt thấy bà, hết dzui ...

Muốn vui, trí thức ngủ vùi
Biến thành trí ngủ, nói lời vong nô
Hẳn là trí thức bưng bô
Nên không biết nhục bên bờ quốc vong !!!

Trần Dân Tiên Tân Thời
:27::27::27::27: