PDA

View Full Version : I Will Follow Him trình bày bởi Thúy- Hà- Tú mkvTAM73F
03-23-2011, 10:57 PM
mời các NT xem : kỷ niệm khi Anh Tú chưa qua đời , đã làm clip music nầy cùng với
hai cô em Thúy Anh và Khánh Hà .


http://www.youtube.com/watch?v=Nsa2-5LBeh8