PDA

View Full Version : Nhạc Pháp DuongNham tặng DV nhớ laị một thơì ...ThDaiHan
04-14-2008, 03:13 PM
<center>
Đây là nguyên văn cuả cb "DuongNham" ...

... Nhac Phap thi rieng tang cho Dziem Vuong de nho lai nhung ky niem xua ngoai Ngan Ha . Moi lan DV co qua cua nha tu Saigon gui len , deu duo*c an ke',
nghe ke'....eheheheh.<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LtlgR6AI5CY&hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LtlgR6AI5CY&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
Aline - Christophe<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Vaf1kKLIjvc&hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Vaf1kKLIjvc&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
J'ai entendu la mer - Christophe -1966<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Utbje0WQXhg&hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Utbje0WQXhg&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
Oh! mon amour - Christophe<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Izy-ZrR2ReU&hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Izy-ZrR2ReU&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
Mal -Christope
</center>