PDA

View Full Version : Riêng Một Góc Trơì - Tuấn NgọcThDaiHan
04-14-2008, 02:44 PM
<center>
Nhạc Ngô Thụy Miên (http://www.canhbang.com/hoiquanphidung/showthread.php?t=482)

Tuấn Ngọc trình bày

<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/H5DmknL7LNc&hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/H5DmknL7LNc&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
</center>

chimtroi
04-15-2008, 07:32 PM
Trong dòng nhạc tuyệt vời của Ngô Thụy Miên, Tuấn Ngọc với "Riêng một góc Trời" cũng giống như Duy Trác với "Áo Lụa Hà Đông", không một ai có thể thay thế... Rất tới.
Xin cám ơn bác ThDaiHan.