PDA

View Full Version : Vài Bài Thơ của Dân Nhậu .TAM73F
02-22-2011, 01:13 AM
Thơ… say

http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1298596970.jpg

Cắm sào giữa vũng hồn ta
Thuyền cô đơn đợi trăng ngà đêm nay
Rượu vài chén, dễ gì say?
Đêm chưa chịu đến bởi ngày chưa đi!
Dăm chén nữa, chả thấm chi
Thiếu vắng tri kỷ có gì vui đâu!
Ừ cũng uống chứ nhịn sao?
Tránh buồn vô cớ lẻn vào nhiễu ta!
Bầu rượu cạn, chợt nhìn ra
Trời đen như mực, thế là không Trăng!
Đứng dậy, chuếnh choáng ngã lăn
Lầm bầm chửi rủa: Cha thằng nào xô!

---------

Uống rượu ngày xuân

http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1298597037.jpg

Chén một, rượu tỏa ngát hương
Tê tê đầu lưỡi, vấn vương men tình
Hương đời, hương rượu lung linh
Ta ngồi uống rượu, rượu thành bạn ta…
Chén hai, rượu bốc lời ra
Mềm môi, câu chuyện gần xa… rối bời…
Nói lời, người chẳng hiểu lời
Rượu ngồi uống rượu, mình ơi hỡi mình!
Chén ba, rưọu giống nước sông
Bao nhiêu chén rượu dốc lòng, cạn ngay.
Chẳng hay chén rượu vơi đầy
Rượu ngồi uống bạn, rượu say chớ cười!
Chén đầu, người uống rượu say
Chén hai, rượu uống rượu đầy rồi vơi…
Chén ba, thì rượu uống người
Chén tư, người - rượu đi đời nhà ma…

------------------

Tôi bỏ nhậu rồi

http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1298597075.jpg

Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Bờ kè, quán cốc vắng bóng tôi
Vui buồn chiến hữu, ai chia sẻ?
Có dỗi, có hờn cũng thế thôi.
Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Đá banh Word cup bạn đơn côi
Một mình quán vắng, ai bàn luận?
Hò hét một mình, chẳng nổi sôi.
Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Tiệc tùng, cưới hỏi lỡ gặp tôi
Xin đừng mời mọc thêm vô ích
Vợ nguýt làm sao uống cho trôi?
Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Bao năm bằng hữu cũng bỏ thôi
Bạn bè gặp mặt không bia rượu
Câu chuyện tâm tình khó nói trôi.
Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Chiều chiều tan sở khó kiếm tôi
Vội về với vợ cho yên ổn
Bạn bè dè bĩu cũng mặc thôi.
Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Anh em chiến hữu sẽ khóc tôi
Đời trai mà thế xem như bỏ
Cái thằng tình nghĩa bạc như vôi.

-----------------

Bia ca !

http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1298597140.jpg

Bia vào lời phải trôi ra
Hai ta cùng với bốn ta là gì?
Mây xanh thì ở trên kia
Chân trời ở mãi bờ đê xa mờ…
Say rồi nói vụng thành thơ
Điều nào nhạt, điều nào thừa chẳng sao!
Nghĩa tình - đĩa nộm su hào
Sự đời - nước chấm lẽ nào khác nhau?…
Ly sâu cùng với tóc sâu
Riêng chung, mặn ngọt biết đâu mà lường!..
Ngả tư chia bốn con đường
Khoác vai nghiêng ngả bốn phương đất trời…
Tim lay, bụng nặng, nghẹn lời
Mình, ta, hai đứa, cùng ngồi, cùng đi…
Nào uống bia!
Nào cạn bia!
Buồn chung hai đứa say chia mọi người.
Lý Bạch ơi! Tố Như ơi!
Thương cho các vị, sống thời không bia! :rauch0001:

-----------//-----------