PDA

View Full Version : Lời Cầu "Xuân mới"TAM73F
02-06-2011, 01:35 AM
Nay Xuân con lạy Phật Trời
Sao cho con bỏ được người con thương
Không phải tại nó bất lương
Mà vi` nó bắt "Mười Thương" tối ngày!

Một thương giựt tóc đuôi ga`
Hai thương tay móc lưỡi rà phía trên
Ba thương bịt miệng cấm rên
Bốn thương con phải leo lên đầu giường
Năm thương con tựa vách tường
Sáu thương nằm dưới hết đường bó tay
Bảy thương phải ngoáy phải xoay
Tám thương qua nui' vác cày gẫy xương
Chín thương phải thở bình thường
Mười thương bãi cát sấu trường sấu nhai!

Chúa ơi con sáu mươi ngoài
mà làm kiểu đó có ngày con die !
Xuân nầy nàng mới hai hai
Con hơn nàng tới bốn hai xuân thi`

Nhớ xưa.... con bị vợ đì'
Lang thang con tính con đi vô chùa
Vô chùa thấy Phật muốn tu
Ra đường thấy gái ở tù như không
Thế rồi con lại lông bông
Đời con như thể trôi sông lục bình
Ngọc-Hoàng ngự chốn Thiên-Đình
Thấy con đau khổ niệm tình ra tay: :kk: :77:


Lịnh NgọcHoàng :

Đem bầy Tiên-Nữ ra đây
Trên mười tám tuổi gửi ngay xuống trần
Con nào da thịt trắng ngần
Làm con vợ nhí cho thằng Châu-Lơi
Đêm nào cũng bắt nó chơi
Chơi Lâu thi` thưởng ! Lâu Chơi phạt liền !
Thằng nầy đừng có phạt tiền
Mà bắt nó nuốt liền liền Via gra
Vậy là nó sợ thấy bà !
Nó già "thấy mẹ thấy cha" còn liều

(lời Ngọc Hoàng / shouting at me) :

Chừng nào mầy xiểu xìu` xiu !
Tao sai Thiên-Sứ đem yêu nữ về
Để cho mầy hết u mê ! (làm người ta ê mu)
Mầy bầm ! mầy vập ! rồi thề với tao :
Mầy ngừng oan-nghiệt đớn đau
Biển khổ trước mặt ! đằng sau bến bờ !
Xuân nào mầy cũng giả vờ !
Mầy mù ! mầy điếc ! mầy khờ ! mầy câm !
Xuân nầy Đức-Phật Quan-âm
Cùng Giê-Su Chúa giáng trần hướng Đông
án ma ! ni bát ! di hồng !
Sinh lão ! bịnh tật ! tử vong ! luân-hồi !
...... :41:

Khuyết Danh