PDA

View Full Version : thư chúc Tết cho nước Việt NamTAM73F
02-01-2011, 01:55 PM
A poem for Vietnam on the Tet's celebration
(Anh / Việt)

A Hopeful Spring

Spring returns with a great hope,
Communism will go down a slope.
The people have for years suffered,
Now it's time for them to emerge.

A fire is raging all over the world,
And will topple all kinds of dictator.
Tunesia and Egypt in recent days,
Then Vietnam will soon uprise.

We cannot let our neighbors deride,
Our government treats us like a child.
While Asian and African countries follow,
The rest of the democratic world.

Our Vietnamese people will awaken,
Light up the torch and walk like a giant.
Throw down all the barriers of injustice,
Now they will no more fear the police.

They will give the corrupt power,
An advice to repent but not to deter.
A revolution that is peaceful,
Everyone being happy to welcome her.

This transition should be planned.
The government will calmly be changed.
The popular vote will go to wise men,
The majority party will hold the rein.

There will be no more Party slaves,
Entrenched in national privileges.
They are no different to the evil spirits
Concerned only to fill up their pockets.

All things are all predestinated.
The regime can't prolonge its agony.
Whether South, Centre and North, all parties
Chant the triumph of the whole country.

Chúc Tết
Mùa Xuân Hy Vọng

Xuân lại đến mang theo niềm hy vọng.
Năm mới sang nô cộng sẽ không còn.
Biết bao năm dân đã lắm mõi mòn,
Nay đến lúc không lòn, không cúi nữa.

Khắp năm châu đã đến hồi dậy lửa,
Đốt thành than kia những đứa độc tài.
Tua nê si, Ai Cập mấy ngày nay,
Dân nước Việt rồi mai đâykhởi nghĩa.

Nhìn nước bạn, lòng dâng bao thắm thía,
Nam Á kia, nay đến phía Phi Châu.
Sớm xảy ra trên khắp cả hoàn cầu,
Khắp năm châu sẽ hưởng bầu dân chủ.

Dân Việt Nam sẽ không còn mê ngủ,
Đốt đuốc đi như thác lũ, cuồng phong.
Xô xập bao nhiêu dinh thự bất công.
Giờ đã điểm, ngẩng đầu dân tiến bước.

Nói cho kẻ tham ô và bạo ngược,
Phải sớm mau lo lủ lượt quày đầu.
Để chúng dân không phải chịu âu sầu,
Cuộc đảo chánh khỏi mang câu hận oán.

Cách mạng nhung là điều nên tính toán,
Khi đổi đời, nhẹ chuyển hoán chánh quyền.
Dân sẽ bầu chọn lên những người hiền,
Đảng đa số sẽ ưu tiên trị quốc.

Không còn cảnh của những tên nô bộc,
Cứ ngồi lì hưởng bổng lộc quốc gia.
Nhưng thâm tâm thì là quỹ dọa xa,
Lo đầy túi chẳng thiết tha chi nước.

Vận mệnh đến, dẫu cho nhiều mưu chước,
Thời đến rồi, không thể được kéo dài.
Khắp Nam, Trung, Bắc, tôn giáo hòa hài,
Việt Nam thịnh trị, hát bài khải ca.

Canh Lam